Bijbelvorser Review of Five Years on WordPress

54 likes and 11 comments; 16 likes / 8 comments; 10 likes /3 comments; 14 likes / 9 comments; brought us with 38 likes and 85 comments in 2016 to “Five years of blogging on WordPress” after Multiply had stopped its services for many bloggers. Having being part of the Biblescholars Association Bijbelvorsers Vereniging the […]

Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review

On September 22 in 2012 we said Hello world! on WordPress. We came to this means of blogging because Multiply finished its services. Therefore we, like many, previously on Windows Live or from MSN we also had to face our Ending Multiply relationship. At Multiply we did not often present personal writings, but where more […]

Retrieving some older articles previously placed on Multiply

A few years back, on the MSN Groups I wrote some articles and responded to certain articles of others. Hereof there is nothing to find back. Even from the Messenger or Microsoft Life and MSN Spaces (Windows Live Spaces) there is nothing but from the subsequent transferee Multiply I did have some postings. What happened […]

Plaatsing van oudere artikelen

Op de MSN Groups / MSN Groepen schreef ik enkele artikelen en reageerde op bepaalde artikels van anderen. Hiervan iets niets meer terug te vinden. Ook van de Messenger of Microsoft Life en MSN Spaces (Windows Live Spaces) is er niets meer, maar van de latere overnemer Multiply heb ik wel nog enkele ‘postings’. Wat […]

Bijbelvorser looking for ways to reach others

As a child I grew up in a very protected environment and was brought up with the Catholic Faith, like most children in Belgium. My interest was to have fun with my brothers, sisters, friends and comrades. Out of the daily prayers and Catechism readings my mind was not so much by God. I learned […]

Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken

Als kind groeide ik op in een zeer beschermde omgeving en werd opgevoed met het katholieke geloof, zoals de meeste kinderen in België. Mijn interesse was om lekker veel plezier te hebben met mijn broers, zussen, vrienden en kameraden. Naast het voltrekken van de dagelijkse gebeden en lezingen uit de Catechismus was mijn geest niet […]

Samen delen van informatie en gedachten

Een belangrijk onderdeel van elkaar spiritueel te voeden is het openstaan naar elkaar om te luisteren naar elkaar en om elkaar informatie te geven en teksten met elkaar te willen delen. Om tot een goed Bijbelonderzoek te komen is het nuttig om de voelhorens op te steken, meerdere Bijbels ter hand te nemen en na […]

Ending Multiply relationship

A few weeks ago I did receive a notice from Multiply Multiply HQ in Jakarta, Indonesia. It can well be that most of us are probably aware that Multiply’s mission has evolved over the past year and a half to become one the biggest and most beloved ecommerce marketplace in two very exciting markets, Indonesia […]

Einde van achtjarige Multiply relatie

Een paar weken geleden kreeg ik een verontrustend bericht binnen van Multiply HQ  in Jakarta, Indonesië. Het kan goed zijn dat de meesten van ons waarschijnlijk er van bewust zijn dat Multiply haar missie zich in het afgelopen jaar en een half tot een van de grootste en meest geliefde e-commerce markt heeft gemaakt in […]