De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

Dood voor mens en dier Na kennis genomen te hebben van het Schriftgetuigenis dat de dood dezelfde is voor zowel de goede als de kwade mens, is het nu noodzakelijk voor ons om een verdere les te leren; namelijk dat de dood als zodanig dezelfde is voor de mens als voor het beest – de […]

The Dead — Where Are They? 6 Death for man and beast

Death for man and beast Having noted the Scripture testimony that death is the same for both good and evil men, it is now necessary for us to learn a further lesson; viz., that death as such is the same for man as for the beast — the cessation of life. This may appear humiliating […]

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

Het antwoord van de Bijbel Als we bij het goddelijke Woord komen, op zoek naar Zijn antwoord op de grote vraag, zijn we meteen onder de indruk van Zijn openhartigheid en eenvoud. Het Schriftuurlijke antwoord op het probleem is direct en recht door zee, zonder een beroep te doen op hartstocht of vooroordeel. Nu bewezen […]

The Dead — Where Are They? 4 The Bible’s Answer

The Bible’s Answer Coming to the divine Word, seeking its answer to the great question, we are at once impressed with its candour and simplicity. The Scriptural answer to the problem is direct and straightforward, without appeal to passion or prejudice. Having proved the Bible worthy of all confidence, and having found in it the […]

Identity in the Resurrection

Looking at death, the dead and what is going to happen when Jesus returns and calls for the living and the dead to judge.