That people finally realize that Jehovah is the Supreme God of the earth

The world will have to get to know the Name of the Supreme and those who refuse to know His Name will be ashamed and overwhelmed with terror so that they will sink to the ground of repentance and then they will finally realize that Jehovah is the Most High Supreme Power and Lord over all lords is.

Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is

De wereld zal de Naam van de Allerhoogste moeten leren kennen en zij die weigeren Zijn Naam te kennen zullen zich moeten schamen en zullen door schrik overmand worden, zodat zij door de grond zullen zakken van berouw en dan zullen zij eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste Allermachtigste Heer is.