De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

Dood voor mens en dier Na kennis genomen te hebben van het Schriftgetuigenis dat de dood dezelfde is voor zowel de goede als de kwade mens, is het nu noodzakelijk voor ons om een verdere les te leren; namelijk dat de dood als zodanig dezelfde is voor de mens als voor het beest – de […]

The Dead — Where Are They? 6 Death for man and beast

Death for man and beast Having noted the Scripture testimony that death is the same for both good and evil men, it is now necessary for us to learn a further lesson; viz., that death as such is the same for man as for the beast — the cessation of life. This may appear humiliating […]