Roman-era ‘Good Shepherd’ ring found off Israel in ancient shipwreck

Archaeology can shore up our faith. Items are being discovered all the time that always back up the veracity of the scriptures. The Israel Antiquities Authority found a Roman-era gold ring set with a green gemstone carved with the figure of a shepherd boy carrying a sheep on his shoulders. In the Bible, Jesus describes […]

Dit is het Land: Caesarea

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu Caesarea Door toedoen van Octavianus, de latere Caesar Augustus, kreeg Herodes de Grote in 30 v.G.T. het gebied ten zuiden van de Karmel in bezit. Hij bouwde met zijn energieke bouwdrift de havenstad Caesarea. Met kolossale dammen in de Middellandse Zee: een rechte van ca. 250 m, […]

Lost gospels or apocryphal writings

Lots of people saying Jesus did not exist forget that about that man there are written many more books and there can be found much more proofs of his existence, from his own time then about other people. There are classical or Greco-Roman, Jewish and Christian scriptures talking about events around that Nazarene Jewish master teacher, […]

Vertrouwelijke geschriften

Uit ons Multiply archief: Sep 12, ’11 De Joodse Talmoed en Mishah/Mishna of Misjna (Joodse Wetten) verwijzen herhaaldelijk naar Jezus van Nazareth, zijn smadelijke dood enz.,zij het evenwel in negatieve zin, wat echter juist daardoor een waardevoller getuigenis maakt. Zijn broer was niet de enige schrijver die over hem rapporteerde. Ook andere volgelingen van hem […]