Mount Gerizim and Can scholars piece together ancient worship practices

Temples have been found throughout the ancient Near East. Mostly we do not have a very good idea of what and how things went on at these sites. Along with reconstructing architectural remains, we can wonder if scholars can piece together ancient worship practices. Over the years, many ancient temples have been discovered and laid […]

Good reason to visit certain places in Israel

Having a look at some present excavations which may attract the present tourist in the Holy Land.

Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis

Een goed hulpmiddel bij Bijbelstudie is te letten op het exacte woordgebruik, en ook de ‘verdeling’ daarvan. In een vertaling gaat daar onvermijdelijk wat van verloren, zeker als het een moderne vertaling is, maar concordanties kunnen hier wel weer een heel nuttig hulpmiddel zijn. Vooral wanneer ze je in staat stellen te zoeken op basis […]