De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

Het antwoord van de Spiritualist In de laatste halve eeuw [ed.n.: van de 19e eeuw] heeft de cultus van het Spiritualisme veel bekendheid verworven. Het beweert het antwoord te geven op de vraag die nu voor ons ligt; in feite zijn zijn bekendheid en bekendheid gebaseerd op de behandeling van deze vraag, die het beschouwt […]

The Dead — Where Are They? 3 The Spiritualist’s Answer

The Spiritualist’s Answer In the last half century [ed.n.: of the 19th century], the cult of Spiritualism has acquired much prominence. It claims to furnish the answer to the question now before us; in fact, its promi nence and notoriety are based on its dealing with this question, which it regards as its own special […]