De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

Voortbordurend op de gestelde vraag waar de doden zouden kunnen zijn, kijken we verder naar enkele antwoorden die in 1909 in een van de tijdschriften voor Bijbelstudenten werden gegeven De geesten in de gevangenis “19 Zo ging hij ook heen en predikte tot de geesten in de gevangenis; 20 welke eens ongehoorzaam waren, toen eenmaal […]

The Dead — Where Are They? 14 The Spirits in Prison

Continuing on the posed question of where the dead people might be, we continue to look at some answers given in one of the Biblestudents magazines in 1909 The Spirits in Prison “19 By which also he went and preached unto the spirits in prison; 20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of […]