Missional hermeneutics 3/5

Authority of Scripture and witness to itself We all should allow the Scriptures to stand as their own witness and interpreter. In the Westminster Confession of Faith (1646) it is  summarized in (1:9): “The infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself; and therefore, when there is a question about the true and […]

Missionaire hermeneutiek 3/5

Alles plaatsen in zijn tijd Bij het lezen van de Bijbel hebben we een tekst te interpreteren die in vroegere tijden geschreven is geworden en in latere tijden samengesteld is geworden. Op zich is de Bijbel een verzameling van meerdere boeken die in verschillende stylen zijn geschreven en op het eerste zicht onafhankelijke literaire werken […]

Position of the Bible researcher

As ‘Bijbelvorser’ or Bible researcher the person looking to get to know more about the Biblical truth is willing to compare the truths that the Word of God reveals with the scientific findings and the sayings of men. The researcher does hope that the Biblical research can become a voyage of discovery. For, like an […]

Positie van de Bijbel onderzoeker

Als Bijbelvorser, Bijbelresearcher  of Bijbel onderzoeker tracht de vorser op zoek te gaan naar zo veel mogelijk gegevens die hem kunnen helpen bij zijn zoektocht naar meer  Bijbelse waarheid. Als onderzoeker wil hij geduldig tot op het bot gaan en de diepste details leren kennen. Toetser en vergelijker De Bijbelvorser is als onderzoeker van de […]