Bijbelvorser Review of Five Years on WordPress

54 likes and 11 comments; 16 likes / 8 comments; 10 likes /3 comments; 14 likes / 9 comments; brought us with 38 likes and 85 comments in 2016 to “Five years of blogging on WordPress” after Multiply had stopped its services for many bloggers. Having being part of the Biblescholars Association Bijbelvorsers Vereniging the […]

Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia

Van Word Press ontving ik het bericht Gelukkige verjaardag met WordPress.com! U schreef zich in op WordPress.com 3 jaar geleden! Bedankt voor het meevliegen met ons. Blijf het goed bloggen onderhouden! 144 postings werden er tot nu toe geplaatst (deze van Multiply overgebracht incluis). Dat is niet veel en er was niet zo’n regelmaat, maar […]

Three years ago and look back at several decennials ago

From Word Press I received the notice Happy Anniversary with WordPress.com! You registered on WordPress.com 3 years ago! Thanks for flying with us. Keep up the good blogging! 144 postings were placed, which is not much and there was not such a regularity, but on other Christadelphian sites people could find enough material to think […]

Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review

On September 22 in 2012 we said Hello world! on WordPress. We came to this means of blogging because Multiply finished its services. Therefore we, like many, previously on Windows Live or from MSN we also had to face our Ending Multiply relationship. At Multiply we did not often present personal writings, but where more […]

Bijbelvorser looking for ways to reach others

As a child I grew up in a very protected environment and was brought up with the Catholic Faith, like most children in Belgium. My interest was to have fun with my brothers, sisters, friends and comrades. Out of the daily prayers and Catechism readings my mind was not so much by God. I learned […]

Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken

Als kind groeide ik op in een zeer beschermde omgeving en werd opgevoed met het katholieke geloof, zoals de meeste kinderen in België. Mijn interesse was om lekker veel plezier te hebben met mijn broers, zussen, vrienden en kameraden. Naast het voltrekken van de dagelijkse gebeden en lezingen uit de Catechismus was mijn geest niet […]

Ending Multiply relationship

A few weeks ago I did receive a notice from Multiply Multiply HQ in Jakarta, Indonesia. It can well be that most of us are probably aware that Multiply’s mission has evolved over the past year and a half to become one the biggest and most beloved ecommerce marketplace in two very exciting markets, Indonesia […]

Einde van achtjarige Multiply relatie

Een paar weken geleden kreeg ik een verontrustend bericht binnen van Multiply HQ  in Jakarta, Indonesië. Het kan goed zijn dat de meesten van ons waarschijnlijk er van bewust zijn dat Multiply haar missie zich in het afgelopen jaar en een half tot een van de grootste en meest geliefde e-commerce markt heeft gemaakt in […]