Welcome -Welkom

Shalom

Thank you for coming along.

Perhaps you came along because you found me giving a reaction to some posting and wanted to know who I am.

As a Bible-researcher and student of the Bible, the infallible Word of God, I am interested in the Holy Scriptures and Biblical literature, the sacred scriptures of Judaism and Christianity as well as in the historical writings and archaeological research. I am also interested in the religious ideas shared both by Jews and Christians, e.g. the One and Only God, the Creator of all that exists; the unity of all mankind; a covenant people to serve God’s Will toward all nations; the individual’s sacred right to be protected from abuse, exploitation, or neglect by the rich and powerful or by society itself; and the future as God’s time in which His rule will be fully established.

If you would like to share ideas with me, or think your website could be of interest for me, please do not hesitate to let me know.

In  the hope to see you back in the near future I wish you all the best.

°°°

Hartelijk dank om hier langs te komen.

Ofwel was u naar iets op zoek waar u hier dacht een antwoord op te vinden of kwam u hier terecht door na te gaan wie er een reactie op een schrijven had gegeven en wilde u weten wie ik ben.

Als Bijbelvorser of Bijbel student, leg ik mij toe op het onderzoeken van de Bijbel. Als Bijbelonderzoeker en student van de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, ik ben geïnteresseerd in de Heilige Schrift en Bijbelse literatuur, de heilige geschriften van het Jodendom en het christendom als in de historische geschriften en archeologisch onderzoek. Ik ben ook geïnteresseerd in de religieuze ideeën gedeeld zowel door joden en christenen, zoals de Almachtige Ene en Enige God, de Schepper van alles wat bestaat, de eenheid van de gehele mensheid, een verbond mensen om Gods Wil te dienen in de richting van alle volken, van het individu heilig recht te worden beschermd tegen misbruik, uitbuiting of verwaarlozing door de rijke en machtige of door de maatschappij zelf, en de toekomst als Gods tijd waarin Zijn heerschappij volledig zal worden vastgesteld.

Indien u een website hebt die mij zou kunnen boeien, zal ik het waarderen indien u mij deze leert kennen. enige verdere uitwisseling van gedachten over Bijbelse onderwerpen is ook steeds welkom.

Hopelijk zal ik u hier nog eens mogen aantreffen en veel leesgenot toewensen.

2 thoughts on “Welcome -Welkom

    • Lovely to hear our writings can reach you and be useful. Also nice to see you are trying to bring the Word of God further into the world by having a blog on it and trying to show pepole they cannot go beyond the word of the Most High God.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.