Mijn Geloof en de Wereld

Het klinkt misschien heel naïef, maar ik geloof in een hoger Opperwezen dat alles geschapen heeft. Zulk een denkwijze lokt makkelijk spot uit, maar ik besef dat de mens alles graag wetenschappelijk wil verklaren, al zijn vele dingen onvatbaar voor ons, of niet zo maar verklaarbaar, door dat wij met ons beperkt verstand er niet bij kunnen.

De Schepper van hemel en aarde laat alles en iedereen vrij om aanwezig te zijn in dit universum. In de tuin van Eden heeft God de mens, na zijn weerspannigheid en hun in twijfeltrekking van Gods positie, de toelating gegeven om de wereld te beheren en moeten zij zelf voor alles oplossingen zoeken. Door de mens zijn hoogwaardigheidsgevoel en eigenzinnigheid krijgt men tussen de mensen onderling conflicten, maar het is de mens zelf die daar voor verantwoordelijk is. God laat de mens veel toe, en we moeten Zijn Wil respecteren omtrent die dingen die Hij ook toe laat.

In mijn leven heb ik de keuze gemaakt om niet de wereld te volgen, maar om de meest verkozen profeet en eniggeboren zoon van God te volgen. Die op bijzondere wijze in Bethlehem in 4 vGT geboren man, de Joodse Nazareen kwam voort uit het geslacht van koning David. Er werd al zeer vroeg in de geschiedenis van de mens over hem gesproken. Voor een lange tijd werd er door de vele profeten van God aan de wereld verkondigd dat een Messias zou komen die de wereld uit het lijden zou komen verlossen. Als de eerste zoon van Mirjam of Maria zoals ze beter is bekend en Josef of Jozef, kreeg hij de naam Yahushua of Jeshua, maar werd meer gekend als Jezus Christus. Als de beloofde Messias bracht hij het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God. Ik geloof dat hij met zijn dood aan een paal, zijn lichaam vrijwillig aan God heeft aangeboden als een laatste eindbod of losgeld en enig zoenoffer, als Lam van God. Met zijn Loskoopoffer heeft Jezus met zijn Losprijs, aan alle mensen in de wereld de kans gegeven om gered te worden van hun zonden (de kleine en grote fouten of slechte daden, welke wij zonde noemen).

English: Deesis mosaic, Hagia Sophia, Istanbul...

Mozaiek met portret van Jezus, Hagia Sophia, Istanboel

In ieder mens zijn er elementen van God, omdat ze allemaal geschapen zijn naar het beeld van God. Dit betekent dat elke persoon wel goede dingen in hem of haar heeft, en een bepaald instinct heeft voor hoe zich te gedragen en om te weten wat goed of fout is. Op een bepaalde manier, geloof ik, zou elke persoon in de gelegenheid moeten kunnen komen om tot de Waarheid te komen, omtrent het ‘hoe en waarom’ van het leven en omtrent de Allerhoogste, de Elohim Hashem, Jehovah, God. Het enige is dat de mens zich bereid moet voelen en zich open moet opstellen om inzicht te verwerven. Hij of zij moet vrijwillig op zoek gaan naar de waarheid en bereid zijn om te werken aan hun eigen persoonlijkheid.

Elke persoon krijgt genoeg tijd en kansen om zijn leven uit te werken en om te komen tot de Waarheid, maar op het einde zal hij of zij geen excuses meer kunnen naar voor brengen. Het is nu dat wij moeten leven en ons voorbereiden op wat er later nog zal moeten gebeuren. Nu hebben wij de tijd om ons klaar te maken voor het einde van ons leven of voor het einde der tijden.

Als het ogenblik van onze dood voor de deur staat, zullen wij deze niet kunnen uitstellen omdat wij dit of dat nog zouden moeten doen, tenzij God ons nog die gelegenheid geeft. Maar sowieso zullen wij die onvermijdelijke dood onder ogen moeten zien, op een bepaald ogenblik in ons leven. Zoals we allemaal een begin hebben, als Christus Jezus een begin had, bij de geboorte, hebben wij allen ook een einde aan ons leven, zoals Christus Jezus dat ook had, bij het overlijden. Met het dood gaan zullen we onze schuld vereffend hebben voor al de dingen die wij tijdens ons leven verkeerd gedaan hebben. Door te sterven hebben wij betaald voor onze zonden en wij zullen wij niet nog eens een andere straf moeten ondergaan. Alle dingen die we in ons leven zullen verzameld hebben kunnen we niet bij ons in ons graf of naar een ander soort leven meenemen. We zullen niet in staat zijn om iets te doen in onze graftombe, of zullen ook geen ander soort van leven na de dood hebben. Eens dood is het gedaan met ons, of wij nu willen of niet. Volgens de Bijbel is het bij het sterven als de toestand voor de geboorte, wij zullen er niets van weten, niet kunnen denken en niets kunnen doen.

Maar ik geloof dat Jezus na zijn dood door God uit de doden is gewekt, en hoog in de lucht is opgenomen. Volgens mijn geloof verblijft Jezus nu met God in de hemel. Hij zit daar aan de rechterhand van zijn Vader om op te treden als de middelaar tussen God en mensen.

In deze wereld hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als we bereid zijn om onze geest te openen en te luisteren naar ons hart en naar God, is God bereid om ons te leiden door dit leven, om er het beste van te maken.

Door genade zijn we gered en nu kunnen we nu direct onze hemelse Vader aanspreken. Wij kunnen nu rechtstreeks tot Hem komen om te vragen wat we nodig hebben om ons leven verder naar Zijn Wil uit te bouwen.

Degenen die bereid zijn om de Boodschapper Jezus te accepteren als hun Redder, zullen in staat gesteld worden om nu al vele zegeningen te ontvangen in dit leven, waarvoor we God, de Heer van de Heer der heren kunnen bedanken.

Hoewel er vele goden in deze wereld zijn, moeten we alleen houden aan die Ene en Enige Ware God, Jehovah onze sterkte en toevluchtsoord, onze Vader in de hemel, de Elohim Hashem.

++

Geloof

 1. Christologie
 2. Christendom
 3. Christenen
 4. Focussen
 5. Waar op Focussen
 6. Christen mensen met ons geloof
 7. Fundament in de Schrift
 8. Genade
 9. Geloof
 10. Levend geloof
 11. Geloof in Jezus Christus
 12. Geloof in Één God
 13. Geloof in slechts één God
 14. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 15. Geloof en Geloven
 16. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 17. Waarheid van het geloof
 18. Geloof niet zonder daden
 19. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 20. Geloofsbelijdenissen
 21. Geloofsbelijdenis van de Broeders in Christus
 22. Geloofspunten van de Christadelphians
 23. Geloof volgens eerste eeuw patronen
 24. Geloof voor God aanvaardbaar
 25. Kernpunten van geloof
 26. Betreft Bijbelstudenten
 27. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 28. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 29. Belangrijke Leerpunten van de Broeders in Christus
 30. Wat Bijbelstudenten geloven 1
 31. Wat Bijbelstudenten geloven 2
 32. Wie – wat en hoe Christadelphians
 33. Mijn geloof
 34. Omtrent geloof en gospel
 35. Trots blokkade tot geloof
 36. Ware geloof en ware geloofsgemeenschap
 37. Ware religie
 38. Naderkomen
 39. Mediteren
 40. Bidden
 41. Godsdienstbeleving
 42. Godsdienstbeleving van Christenen
 43. Wat leren de Christadelphians

God

Gods Naam op de Rollen of Heilige Schrift

 1. Triniteit of Drie-eenheid
 2. Drie-eenheid of niet
 3. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 4. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 5. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 6. God
 7. El Shaddai de Sterke
 8. God versus goden
 9. God boven alle goden
 10. Autoriteit van God
 11. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 12. Jezus is Niet God
 13. De Enige Ware God
 14. God zoeken en vinden
 15. Eigenheden aan God toegeschreven
 16. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 17. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 18. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 19. God de Vader
 20. Heilige Geest Werkzame Kracht van God
 21. God Helper en Bevrijder
 22. God is Één
 23. God is Positief
 24. Tijd door de Maker gegeven
 25. Afstraling van Gods heerlijkheid
 26. Bekommerende God
 27. Woord van God
 28. Beloften van God
 29. Gericht op God
 30. God komt ons ten goede
 31. Gods beloften
 32. Gods Hoop en onze hoop
 33. Jehovah Heer der heren
 34. Onze hemelse Vader
 35. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 36. Lijden, waarom God het toelaat
 37. Niet zeker dat er een God is
 38. Onze Vader – Modelgebed
 39. Plan van de Goddelijke Maker
 40. Plan van God
 41. Plan van God en wereldvrede
 42. Relatie tot God
 43. Rond God de Allerhoogste
 44. Straf van God
 45. Waarom laat God het kwade toe
 46. Wat is Gods doel met de aarde?
 47. Woord van God
 48. Aanbidding

Jezus

Hebreews Oorsprong van de naam Jeshua, Jesus of Jezus

 1. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 2. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 3. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 4. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 5. Rond Jezus
 6. Voorbestaan Jezus
 7. Adam en Christus
 8. Christus in profetie
 9. Hij die komt – de Mensenzoon
 10. Gezondene van God
 11. Jeshua Hamashiach
 12. Kijk op Jeshua
 13. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 14. Jezus de Heer
 15. Jezus de Zoon
 16. Jezus zoon van God
 17. Christus Jezus: de zoon van God
 18. Zoon van God
 19. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 20. Jezus Christus in het vlees gekomen
 21. Jezus is Niet God
 22. Onschuldige
 23. Onschuldig Lam
 24. Jezus moest sterven
 25. Lijden bedekt door Zoenoffer
 26. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 27. Lam van God -Voorspeld
 28. Jezus de Heer
 29. Jezus de Zoon
 30. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 31. Zoon van God dé Weg naar God
 32. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 33. Christus Koning
 34. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 35. Vertrouwen in Jezus Christus
 36. Geloof in Jezus Christus
 37. Christus toebehorenden
 38. Christus Wederkomst
 39. Terugkeer van Jezus
 40. Christus’ wederkomst en Eindtijd tekenen
 41. Op wie Hopen
 42. Opstanding van Jezus Christus
 43. Hoop op een man
 44. Eén met Christus
 45. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 46. Gericht op Jezus
 47. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 48. Het Zoenoffer
 49. Hij die komt
 50. Rapture blootgelegd 3 Verzamelen met Jezus Christus
 51. Rapture blootgelegd 4 Verzamelen met Jezus Christus
 52. Jesus Christus
 53. Nieuw verbond
 54. Priesterschap van Christus
 55. Doctrine of Leer van Christus
 56. Toegang met Christus
 57. Verzamelen met Jezus
 58. Relatie tot Christus
 59. Zoenoffer
 60. Zoon van God
 61. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 62. Zoon van God dé Weg naar God

Yehoshua – Yahshua = Jehovah redt
in hedendaags Engels en Nederlands: Jeshua

Wereld

 1. Begin
 2. Aarde
 3. Wereld
 4. Afgoderij
 5. Bang voor Gevallen Engelen
 6. Bedenkingen en Overdenkingen
 7. Belachelijk of eerder sterke persoonlijkheid
 8. Beloofde land
 9. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 10. Bestemming van de aarde
 11. Bestraffing vermijden
 12. Oplossing voor de wereld
 13. Reddingsplan
 14. Dankzegging
 15. De Staat van onze doden
 16. Dood
 17. Doop
 18. Doopsel
 19. Dopen en herdopen
 20. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 21. Congregatie voor Jeshua
 22. Kinderen van God
 23. Volk van God
 24. Leven we in de laatste dagen?
 25. Koninkrijk van God 1
 26. Koninkrijk Gods
 27. Koninkrijk van God 2
 28. Kruis op nemen
 29. Lijden
 30. Mensdom
 31. Menselijke natuur
 32. Moeilijkheden
 33. Persoonlijkheid
 34. Pijn
 35. Relatie tot medemens
 36. Sterfelijkheid
 37. Volgers van Jeshua
 38. Nazareners
 39. Volk Israël
 40. Vrije wil
 41. Zijn kruis dragen
 42. Zonde
 43. Hoop
 44. Christelijke hoop op eeuwig leven
 45. Gods hoop en onze hoop
 46. Hoop
 47. Hoop op een man
 48. Vertrouwen in Jezus Christus
 49. Hoop voor de toekomst
 50. Hoop eerste christenen
 51. Hoop op leven
 52. Op wie hoop stellen
 53. Uitzicht op de toekomst
 54. Redding mogelijk voor allen
 55. Reddingsplan
 56. Wet en Genade
 57. Verzoend met God
 58. Verzoening
 59. Verzoening met verbintenis
 60. Verwachtingen
 61. Ware hoop
 62. Waarheid van mens of van God
 63. Ware religie
 64. Werking van de hoop
 65. Wat is de zin van dit leven
 66. Wereldwijde Koninkrijksregering
 67. Paradijselijk Koninkrijk

++

Aanvullend:

 1. Aanstichter
 2. Theologie
 3. Apostolische gemeenschap
 4. Avondmaal des Heren
 5. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 6. Boek der Boeken de Bijbel
 7. Bijbel
 8. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 9. Bestseller aller tijden
 10. Betrouwbare woord
 11. Woord van God
 12. Woord van God tegenover dat van mensen
 13. De Wet of Thora
 14. De Bijbel – of – Heilige-Schrift
 15. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 16. Bijbel baken en zuiverend water
 17. Bijbel verzameld Woord van God
 18. Onze Kijk op de Bijbel
 19. Overtuigd door de Schriften
 20. Wat te vinden in de Bijbel
 21. Bijbelboodschap voor ons
 22. Boek in onze handen
 23. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 24. Bijbelbericht niet subjectief
 25. Bijbelse Chronologie
 26. Bijbel lezen
 27. De Bijbel bestuderend
 28. Bijbelstudie
 29. Evangelie van Judas
 30. Fundament en Onderscheidende Stichting
 31. Verandering door de Bijbel
 32. Brood en leven
 33. Eten
 34. Bevrijding
 35. Bezinnen
 36. Bidden – Al of niet
 37. Gebed
 38. Geest
 39. Catechismus en catechese
 40. Ecclesia, Kerk en Gebedsruimte
 41. Engelen of Geestelijke wezens
 42. Godsdienstbeleving
 43. Godsdienstbeleving van Christenen
 44. Hel een eeuwige marteling – geen Bijbelse leer
 45. Is er meer in het leven dan dit
 46. Voorspellingen
 47. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 48. Fouten uit het verleden
 49. Problemen in de wereld
 50. Lijden bedekt door Zoenoffer
 51. Lijden, probleem in en van deze wereld
 52. 1. Homo sapiens
 53. 10. De mens volgens de Bijbelse chronologie
 54. 11. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 55. 2. Wereld van moeilijkheden en veel ongemakken
 56. 3. Aanvang van de mens
 57. 4. Verwachtingen naar de mens toe en de mens zijn verkeerde keuze
 58. 5. Uitspraak van straf over de mens
 59. 6. Verstand, kennis, wijsheid en verstandelijke vermogens
 60. 7. Tijd door de Maker gegeven
 61. 8. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 62. 9. Optekeningen door de mens
 63. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 64. Sterfelijkheid
 65. Stoffelijke tegenover geestelijke hemel
 66. Gehenna of hellevuur
 67. Hemel en hemelen
 68. Hemel en Hel
 69. De Staat van onze doden
 70. Eeuwig of oneindig leven
 71. Dood
 72. Dood & Doden
 73. Leven na de dood
 74. Ziel
 75. Lichaam en ziel één
 76. Straf van God
 77. Levenslessen
 78. Hoop op Leven
 79. Hoop voor de toekomst
 80. Uitdaging van Bijbels Christendom
 81. Broers en broeders
 82. Christadelphian mens – Wie of wat
 83. Christadelphians Wereldwijd
 84. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 85. Christelijk Leven
 86. Christen, Jood of Volk van God
 87. Christen genoemd
 88. Christenmensen met ons geloof
 89. Christendom
 90. Christus toebehorenden
 91. Dankbaar voor verkregen Offer
 92. Dankzegging
 93. Erfenis
 94. Doop
 95. Doopsel
 96. Dopen en herdopen
 97. Gelovige tegenover niet gelovige
 98. Gemoedsrust of Innerlijke vrede
 99. Gekristalliseerd harmonieus denken
 100. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 101. Grote verdrukking en Armageddon
 102. Heerlijke einde
 103. Huiskerk in België
 104. Inkeer – Bekering en Vergeving
 105. Israël in Gods Doel
 106. John Thomas – Naamgever en inspirator
 107. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 108. Kruis op nemen
 109. Leven van discipelschap
 110. Licht van de wereld
 111. Liefdemaaltijden
 112. Lijden
 113. Lijden, waarom God het toelaat
 114. Lucifer
 115. Menselijke Natuur
 116. Moeilijkheden
 117. Neerslachtigheid
 118. Nieuw Verbond
 119. Ondernemen
 120. Opdracht tot Getuigenis
 121. Opdracht voor Christen
 122. Open Groep – Broeders in Christus een open Kerkgemeenschap
 123. Opstanding
 124. Opstanding en Oordeel
 125. Op wie Hopen
 126. Over de Broeders in Christus of Christadelphians
 127. Organisatie der Broeders in Christus
 128. Organisatie Gemeenschap
 129. Overwegingen
 130. Persoonlijkheid
 131. Pijn
 132. Navolgers van Christus
 133. Armageddon
 134. Tijden van herstel
 135. Vrede van God
 136. Rapture blootgelegd 1 Wegvoering
 137. Rapture blootgelegd 2 Betekenis
 138. Rapture blootgelegd 3 Verzamelen met Jezus Christus
 139. Rapture blootgelegd 4 Verzamelen met Jezus Christus
 140. Rapture blootgelegd 5 Vervoering in de wolken
 141. Rechtvaardigen
 142. Redding
 143. Redding door Volharding
 144. Redding verliezen
 145. Dag van Jehovah
 146. Hersteld Paradijs
 147. Redenen om gedoopt te worden
 148. Schapen – Andere-
 149. Sabbat of Zondag
 150. Satan of Duivel
 151. Sekten
 152. Sleepnet
 153. Teken van het verbond
 154. Thomasieten
 155. Uitvaren
 156. Uitzicht op de toekomst
 157. Veel gestelde vragen over Christadelphians
 158. Verandering door de Bijbel
 159. Verkondigen
 160. Verschillen
 161. Verwachtingen
 162. Volharding
 163. Volk Israël
 164. Volgens eerste eeuw patronen
 165. Volharding & Bijbelstudenten
 166. Vrije Wil
 167. Ware hoop
 168. Waarom laat God het kwade toe
 169. Wedergeboorte
 170. Werking van de Hoop
 171. Woorddienst of aanbiddingsdienst
 172. Zaterdag of zondag
 173. Zondagsrust of Sabbatviering
 174. Zonde
 175. Zonde en rekenschap
 176. Zijn Kruis dragen
 177. Zweren en afleggen van eden

3 thoughts on “Mijn Geloof en de Wereld

 1. Hallo,
  Mijn excuses voor deze discussie op mijn site.
  Je weet heel veel van de Bijbel af,
  hoelang bestudeer je de Bijbel al?
  Èèn ding, zeg nooit dat ik God wil zijn,
  ik heb heel veel respect voor God en wil heel veel leren en bijleren en neen ik ken geen Hebreeuws of Grieks ,daarom dat ik eigenlijk met iemand een messiaanse belijden jood, het uitverkoren volk van God, met zo iemand eigenlijk zou corresponderen op een gezonde manier om bij te leren, omdat Jezus Joods was en een Jood de culturen enzo kent. ik wil je niet kwetsen,
  Jezus is heel gevoelig voor mij ,Hij heeft mij genezen van kanker door gebed op slag,hij heeft mij veranderd,
  Jezus heeft zoveel voor mij gedaan,ik wil leren om Jezus en de Vader te dienen op de juiste manier sorry voor deze discussie
  groetjes bea

  Like

  • Beste, toen wij op uw site de vraag vonden “Geloof Saai?” en de opmerking “Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen.” namen wij de vrijheid om te reageren en aan te duiden dat geloof helemaal niet saai hoeft te zijn.

   Meer dan 60 jaar ligt de Bijbelse Boodschap verankerd in mijn hart, waarbij ik er voor en bij de eerste jaren een Oud Romaans Katholieke opvoeding heb genoten en zelfs met de idee heb rondgelopen om priester te worden. De studie van het Woord van God maakte echter duidelijk dat er slechts één God is die wij horen te aanbidden met daarnaast de eniggeboren zoon van God die wij moeten erkennen als de gezondene van God die nu hogepriester is voor God en eveneens een bemiddelaar tussen God en de mensen. Door die uitvoerige studie van het Woord van God en na wat ‘kerkshoppen’ ben ik uiteindelijk ertoe gekomen om mij aan te sluiten bij anderen die het bestuderen van de Bijbel als een noodzaak zagen om hun leven verder op te bouwen in die hoedanigheid dat men met God een betere relatie kon /kan aangaan.

   Veel mensen zien over het hoofd dat in het Nieuwe Testament verzocht wordt om één te worden met Jezus en met God zoals Jezus één is met zijn hemelse Vader. Nochtans zijn zij er rotsvast van overtuigd dat de eenheid van Jezus met zijn hemelse Vader betekent dat Jezus wel God moet zijn. Dit maakt echter als wij tot diezelfde eenheid moeten komen dat wij dan ook tot een godheid zouden worden … wat natuurlijk onzinnig of onwezenlijk is … maar zo zou zijn indien zij gelijk hebben met hun eenheidsgedachte. (Vandaar mijn – misschien sarcastische – verwijzing naar dat God zijn na de aanval-achtige opmerkingen van uwentwege)

   Een grote meerderheid van Drie-eenheidsaanbidders komt ook steeds af met het evangelie van Johannes dat spreekt over het gegeven Woord (Logos) verwijzend naar het begin van de oude en van het begin van de nieuwe wereld, waarbij men de eerste en de tweede Adam heeft. Die 2° Adam werd als de oplossing voor de vloek der zonde door God voorgesteld en Zijn belofte of uitgesproken Woord werd werkelijkheid bij de geboorte van Jezus (= het Woord werd vlees).

   De mensheid heeft nu een voorspreker bij God, alsook kan hij de hoop vinden in het voorbeeld van een man (Jezus) die uit de doden is opgestaan en nog steeds leeft, terwijl voorgaande opgestane doden (zoals Lazarus) uiteindelijk toch nog stierven en vergingen tot stof. Indien Jezus God zou zijn is er voor de mens nog steeds geen bewijs dat een mens uit de dood zou kunnen terugkeren.

   Het is zeer mooi dat jij Jezus dankbaar wil zijn voor de genezing van de kanker. Waarschijnlijk heb jij hem ook hiervoor aangesproken en heeft hij voor jou bemiddeld bij God. Zoals Jezus in het verleden mirakels heeft verricht zijn de mirakels nog steeds de wereld niet uit. (Ook al denken velen misschien dat wonderen onmogelijk zijn.)

   Goed ook dat je Jezus en de Vader wil gaan dienen op de juiste manier. Dat zal ook de beste wijze zijn om je dankbaarheid naar Jezus toe uit te drukken.

   Om de ware toedracht van alle Bijbelse figuren te leren kennen is het het best om de Bijbelse woorden te nemen zoals zij staan neergeschreven, hierbij ook aannemend dat wij steeds moeten leren kijken door de bril van de vroegere schrijvers en de denkbeelden van de tijden waarin de teksten zijn geschreven. De denkbeelden of spreekwoorden en zegswijzen uit de vroegere tijden zijn dan ook belangrijk om alles in perspectief te houden. Zoals je zegt zouden Joodse leermeesters hierbij veel kunnen toe bijdragen.

   Als zoekende gelovige is het dan ook niet slecht om je oren te luisteren te leggen bij verschillende mensen en groeperingen die de Messias willen volgen. Joden vormen zeer hard een gesloten gemeenschap waar het niet makkelijk is om binnen te dringen of om mee in gesprek te komen rond het geloof. Toch biedt het internet een mogelijkheid om bereidwillige geloofsmensen te ontmoeten en hun benadering van het geloof te leren kennen. Wij kunnen niet allemaal Aramisch (de taal van Jeshua – de persoon die jij Jezus noemt) , Hebreeuws, Yiddish, Oud Grieks, Oud Latijn en vele andere talen kennen. Ook kunnen wij niet allemaal zo veel tijd er in steken en zijn wij gebonden aan onze wereldse taken om ons gezin te onderhouden. Hiertoe moeten wij dan ook durven vertrouwen in de mogelijkheid dat God bepaalde mensen de tijd gunt om zich wel met Zijn Woord bezig te houden en aan prediking te doen. (Weet dat zelfs als gepensioneerde dat ik ook nog tijd te kort kom, dus voel je niet al te schuldig als je nog werkende bent.)

   In de verscheidene geloofsgroepen zijn er bepaalde mensen van Joodse afkomst die er niet op gesteld staan om Christen te worden genoemd, omdat zij gekant zijn tegen de Drie-eenheid, waar de grote meerderheid van het Christendom zich aan houdt. De leden van de Christenheid wil hen wel opnemen, zoals zij ook Moslims die Jezus als hun heiland hebben aangenomen tot zich willen nemen. Hiertoe zullen echter nog grote stappen moeten gezet worden. In bepaalde landen spreekt men daarom nu ook van een Zesde Huis en sommigen ook van een Zevende Huis in het Christendom, om bepaalde andere strekkingen dan de mainstream groepen te catalogeren.

   Zo kan je Jeshuaisten (Jeshuaists) vinden of mensen die de Nazareense Jood Jeshua aanschouwen als de beloofde Messias, maar bezwaar hebben om Christen genoemd te worden of zelfs ‘Messiaanse Joden’, aangaande de stromingen waarbij (vooral) Amerikaanse ‘herboren’ burgers zich meer verwant willen voelen met de Joden, maar de Heilige Drievuldigheid nog hoog in het vaandel willen voeren. Geen wonder dat geen enkele diepgelovige Jood zich daar wil bij aansluiten of nog maar een zweem van zulks geloof over hem wil laten komen. Hiertoe zijn voor hen de beweging met de naam van de Messias een veilige en meer vertrouwde haven. Zodoende kan jij ook hier in het Nederlands taalgebied Jeshuaisten vinden. Het kan niet slecht zijn om daar ook eens een licht op te steken.

   Graag wil ik je daarom volgende websites leren kennen:

   Bij de overkoepelende site kan je ook adressen vinden van synagogen of gebedstempels die open staan voor hen die Jeshua (Jezus) willen volgen, alhoewel dat deze zeer dun bezaaid zijn. Sommige kringen zijn trouwens enkel open en bereikbaar voor gedoopte leden en hun verwanten en nauwe kennissen. (Zoals gezegd is het een zeer beschermende groep gelovigen, wegens hun zeer slechte ervaringen.): Jeshuaisten

   Naast hen kan je ook de sites van enkele individuele leden vinden, zoals
   Immanuel Verbondskind
   en Jeshuaist

   Hopelijk zullen die websites je wel kunnen aanspreken en zullen de linken in hun artikelen je verder op weg kunnen helpen om meer over het diepgaande geloof te vinden van hen die Jezus willen erkennen als hun verlosser. Het voordeel van de site der Jeshuaisten is dat daar men de Bijbel wil bekijken vanaf het eerste boek en gaande weg zoo doorheen de Thora wil gaan, zodat er een coherent geheel en een verband met de teksten duidelijk kan gemaakt worden, alsof men zelf stappen onderneemt doorheen de geschiedenis van het Volk van God.

   Ik wens je veel succes toe met het onderzoeken van de Bijbel en hoop oprecht dat je eens de Bijbelse Waarheid zal mogen ontdekken, ook al zal dat sommige drastische veranderingen in je leven mogen eisen.

   Het allerbeste, je genegen

   Liked by 1 person

 2. ik moet helaas toegeven dat alles wat je zegt, klopt, ik zal verder op onderzoek uit gaan, en God en Jezus zal mij daar zeker bij helpen.
  dank je voor de goede raad,broeder
  Gods zegen en tot horens,ik lees nog wel van je,
  je bent altijd welkom om reacties te geven
  zonder heftige tegen discussie deze keer
  dank je

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.