Mijn Geloof en de Wereld

Het klinkt misschien heel naïef, maar ik geloof in een hoger Opperwezen dat alles geschapen heeft.  Zulk een denkwijze lokt makkelijk spot uit, maar ik besef dat de mens alles graag wetenschappelijk wil verklaren, al zijn vele dingen onvatbaar voor ons, of niet zo maar verklaarbaar, door dat wij met ons beperkt verstand er niet bij kunnen.

De Schepper van hemel en aarde laat alles en iedereen vrij om aanwezig te zijn in dit universum. In de tuin van Eden heeft God de mens, na zijn weerspannigheid en hun in twijfeltrekking van Gods positie,  de toelating gegeven om de wereld te beheren en moeten zij zelf voor alles oplossingen zoeken. Door de mens zijn hoogaardigheidsgevoel en eigenzinnigheid krijgt men tussen de mensen onderling conflicten, maar het is de mens zelf die daar voor verantwoordelijk is. God laat de mens veel toe, en we moeten Zijn Wil respecteren omtrent die dingen die Hij ook toe laat.

In mijn leven heb ik de keuze gemaakt om niet de wereld te volgen, maar om de meest verkozen profeet en eniggeboren zoon van God te volgen. Die op bijzondere wijze in Bethlehem in 4 vGT geboren man, de Joodse Nazareen kwam voort uit het geslacht van koning David. Er werd al zeer vroeg in de geschiedenis van de mens over hem gesproken. Voor een lange tijd werd er door de vele profeten van God aan de wereld verkondigd dat een Messias zou komen die de wereld uit het lijden zou komen verlossen. Als de eerste zoon van Mirjam of  Maria als ze beter is bekend en Josef, kreeg hij de naam Yahushua of Jeshua, maar werd meer gekend als Jezus Christus. Als de beloofde Messias bracht hij het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God. Ik geloof dat hij met zijn dood aan een paal, zijn lichaam vrijwillig aan God heeft aangeboden als een laatste eindbod of enig zoenoffer, als Lam van God. Met zijn Loskoopoffer heeft Jezus met zijn Losprijs, aan alle mensen in de wereld de kans gegeven om gered te worden van hun zonden (de kleine en grote fouten of slechte daden, welke wij zonde noemen).

English: Deesis mosaic, Hagia Sophia, Istanbul...

Mozaiek met portret van Jezus, Hagia Sophia, Istanboel

In ieder mens zijn er elementen van God, omdat ze allemaal geschapen zijn naar het beeld van God. Dit betekent dat elke persoon wel goede dingen in hem of haar heeft, en een bepaald instinct heeft voor hoe zich te gedragen en om te weten wat goed of fout is. Op een bepaalde manier, geloof ik, zou elk  elke persoon in de gelegenheid moeten kunnen komen om tot de Waarheid te komen, omtrent het ‘hoe en waarom’ van het leven en omtrent de Allerhoogste, de Elohim HashemJehovah, God. Het enige is dat de mens zich bereid moet voelen en zich open moet opstellen om inzicht te verwerven. Hij of zij moet vrijwillig op zoek gaan naar de waarheid en bereid zijn om te werken aan hun eigen persoonlijkheid.

Elke persoon krijgt genoeg tijd en kansen om  zijn leven uit te werken en om te komen tot de Waarheid, maar op het einde zal hij of zij geen excuses meer kunnen naar voor brengen. Het is nu dat wij moeten leven en ons voorbereiden op wat er later nog zal moeten gebeuren. Nu hebben wij de tijd om ons klaar te maken voor het einde van ons leven of voor het einde der tijden.

Als het ogenblik van onze dood voor de deur staat, zullen wij deze niet kunnen uitstellen omdat wij dit of dat nog zouden moeten doen, tenzij God ons nog die gelegenheid geeft. Maar sowieso zullen wij die onvermijdelijke dood onder ogen moeten zien, op een bepaald ogenblik in ons leven. Zoals we allemaal een begin hebben, als Christus Jezus een begin had, bij de geboorte,  hebben wij allen ook een einde aan ons leven, zoals Christus Jezus dat ook had, bij het overlijden.  Met het dood gaan zullen we onze schuld vereffend hebben voor al de dingen die wij tijdens ons leven verkeerd gedaan hebben. Door te sterven hebben wij betaald voor onze zonden en wij zullen wij niet nog eens een andere straf moeten ondergaan. Alle dingen die we in ons leven zullen verzameld hebben kunnen we niet bij ons in ons graf of naar een ander soort leven meenemen. We zullen niet in staat zijn om iets te doen in onze graf, of zullen ook geen ander soort van leven na de dood hebben. Eens dood is het gedaan met ons, of wij nu willen of niet. Volgens de Bijbel is het bij het sterven als de toestand voor de geboorte, wij zullen er niets van weten, niet kunnen denken en niets kunnen doen.

Maar ik geloof dat Jezus na zijn dood God uit de doden is gewekt, en hoog in de lucht is opgenomen. Volgens mijn geloof verblijft Jezus nu met God in de hemel. Hij zit daar aan de rechterhand van zijn Vader om op te treden als de middelaar tussen God en mensen.

In deze wereld hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als we bereid zijn om onze geest te openen en te luisteren naar ons hart, is God bereid om ons te leiden door dit leven, om er het beste van te maken.

Door genade zijn we gered en nu kunnen we nu direct onze hemelse Vader aanspreken. Wij kunnen nu rechtstreeks tot Hem komen om te vragen wat we nodig hebben om ons leven verder naar Zijn Wil uit te bouwen.

Degenen die bereid zijn om de Boodschapper Jezus te accepteren als hun Redder, zullen in staat gesteld worden om nu al vele zegeningen te ontvangen in dit leven, waarvoor we God, de Heer van de Heer der heren kunnen bedanken.

Hoewel er vele goden in deze wereld zijn, moeten we alleen houden aan die Ene en Enige Ware God, Jehovah, onze Vader in de hemel, de Elohim Hashem.

++

 • Geloof
 1. Christen mensen met ons geloof
 2. Fundament in de Schrift
 3. Geloof
 4. Geloof in Jezus Christus
 5. Geloof in slechts één God
 6. Geloofsbelijdenissen
 7. Geloofspunten van de Christadelphians
 8. Geloof voor God aanvaardbaar
 9. Kernpunten van geloof
 10. Mijn geloof
 11. Omtrent geloof en gospel
 12. Trots blokkade tot geloof
 13. Ware geloof en ware geloofsgemeenschap
 14. Wat Bijbelstudenten geloven
 15. Wat geloven de Christadelphians
 16. Wat leren de Christadelphians
 • God

  Gods Naam op de Rollen of Heilige Schrift

 1. Afstraling van Gods heerlijkheid
 2. Bekommerende God
 3. Beloften van God
 4. Eigenheden aan God toegeschreven
 5. Gericht op God
 6. God Helper en Bevrijder
 7. God is positief
 8. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 9. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 10. God komt ons ten goede
 11. Gods redding
 12. Gods beloften
 13. God versus goden
 14. Heilige Drievuldigheid – of – Drie-Eenheid
 15. Is God Drie-eenheid
 16. Jehovah mijn sterkte
 17. Jehovah wiens naam heilig is
 18. Lijden, waarom God het toelaat
 19. Niet zeker dat er een God is
 20. Plan van God
 21. Plan van God en wereldvrede
 22. Relatie tot God
 23. Rond God de Allerhoogste
 24. Straf van God
 25. Waarom laat God het kwade toe
 26. Wat is Gods doel met de aarde?
 27. Woord van God
 • Jezus

  Hebreews Oorsprong van de naam Jeshua, Jesus of Jezus

 1. Christus Jezus: de zoon van God
 2. Christus koning
 3. Christus wederkomst
 4. De gezondene
 5. De onschuldige
 6. Eén met Christus
 7. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 8. Gericht op Jezus
 9. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 10. Het beschreven Lam
 11. Het Zoenoffer
 12. Hij die komt
 13. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 14. Jesus Christus
 15. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 16. Jezus heer maar niet God
 17. Jezus moest sterven
 18. Lam van God
 19. Nieuw verbond
 20. Onschuldig Lam
 21. Priesterschap van Christus
 22. Toegang met Christus
 23. Verzamelen met Jezus
 24. Redenen dat Jezus niet God is
 25. Relatie tot Christus
 26. Rond Jezus
 27. Terugkeer van Jezus
 28. Voorbestaan Jezus
 29. Zoenoffer
 30. Zoon van God 

  Yehoshua – Yahshua = Jehovah redt
  in hedendaags Engels en Nederlands: Jeshua

 • Wereld
 1. Belachelijk of eerder sterke persoonlijkheid
 2. Bestemming van de aarde
 3. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 4. Koninkrijk Gods
 5. Koninkrijk van God
 6. Kruis op nemen
 7. Lijden
 8. Mensdom
 9. Menselijke natuur
 10. Moeilijkheden
 11. Persoonlijkheid
 12. Pijn
 13. Relatie tot medemens
 14. Sterfelijkheid
 15. Volk Israël
 16. Vrije wil
 17. Zijn kruis dragen
 18. Zonde
 • Hoop
 1. Christelijke hoop op eeuwig leven
 2. Gods hoop en onze hoop
 3. Hoop
 4. Hoop op een man
 5. Hoop voor de toekomst
 6. Hoop eerste christenen
 7. Hoop op leven
 8. Op wie hoop stellen
 9. Uitzicht op de toekomst
 10. Verwachtingen
 11. Ware hoop
 12. Werking van de hoop

++

Aanvullend:

 1. Bijbelse chronologie
 2. Bijbelstudie
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Broers en broeders
 5. Christadelphian mens
 6. Christadelphians wereldwijd
 7. Christelijk leven
 8. Christen, jood of volk van God
 9. Christendom
 10. Christen genoemd
 11. Christus toebehorenden
 12. De Bijbel – of – Heilige-Schrift
 13. De staat van onze doden
 14. Dood
 15. Gekristalliseerd harmonieus denken
 16. Getuige of broeder
 17. Hemel
 18. Hemel en hel
 19. Leven na de dood
 20. Levenslessen
 21. Lichaam en ziel één
 22. Navolgers van Christus
 23. Opdracht tot getuigenis
 24. Opdracht voor christen
 25. Open groep
 26. Opstanding
 27. Opstanding en oordeel
 28. Organisatie der broeders in Christus
 29. Over de Broeders in Christus of Christadelphians
 30. Overwegingen
 31. Rapture blootgelegd
 32. Rechtvaardigen
 33. Redding
 34. Redding door volharding
 35. Redding verliezen
 36. Redenen om gedoopt te worden
 37. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 38. Rond de Bijbel
 39. Teken van het verbond
 40. Veel gestelde vragen over Christadelphians
 41. Verandering door de Bijbel
 42. Verkondigen
 43. Volgens eerste eeuw patronen
 44. Volharding & Bijbelstudenten
 45. Wat is wedergeboorte
 46. Wat te vinden in de Bijbel
 47. Wie, wat & hoe Christadelphians
 48. Ziel

 

3 thoughts on “Mijn Geloof en de Wereld

 1. Hallo,
  Mijn excuses voor deze discussie op mijn site.
  Je weet heel veel van de Bijbel af,
  hoelang bestudeer je de Bijbel al?
  Èèn ding, zeg nooit dat ik God wil zijn,
  ik heb heel veel respect voor God en wil heel veel leren en bijleren en neen ik ken geen Hebreeuws of Grieks ,daarom dat ik eigenlijk met iemand een messiaanse belijden jood, het uitverkoren volk van God, met zo iemand eigenlijk zou corresponderen op een gezonde manier om bij te leren, omdat Jezus Joods was en een Jood de culturen enzo kent. ik wil je niet kwetsen,
  Jezus is heel gevoelig voor mij ,Hij heeft mij genezen van kanker door gebed op slag,hij heeft mij veranderd,
  Jezus heeft zoveel voor mij gedaan,ik wil leren om Jezus en de Vader te dienen op de juiste manier sorry voor deze discussie
  groetjes bea

  Like

  • Beste, toen wij op uw site de vraag vonden “Geloof Saai?” en de opmerking “Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier beneden een reactie zou willen plaatsen.” namen wij de vrijheid om te reageren en aan te duiden dat geloof helemaal niet saai hoeft te zijn.

   Meer dan 60 jaar ligt de Bijbelse Boodschap verankerd in mijn hart, waarbij ik er voor en bij de eerste jaren een Oud Romaans Katholieke opvoeding heb genoten en zelfs met de idee heb rondgelopen om priester te worden. De studie van het Woord van God maakte echter duidelijk dat er slechts één God is die wij horen te aanbidden met daarnaast de eniggeboren zoon van God die wij moeten erkennen als de gezondene van God die nu hogepriester is voor God en eveneens een bemiddelaar tussen God en de mensen. Door die uitvoerige studie van het Woord van God en na wat ‘kerkshoppen’ ben ik uiteindelijk ertoe gekomen om mij aan te sluiten bij anderen die het bestuderen van de Bijbel als een noodzaak zagen om hun leven verder op te bouwen in die hoedanigheid dat men met God een betere relatie kon /kan aangaan.

   Veel mensen zien over het hoofd dat in het Nieuwe Testament verzocht wordt om één te worden met Jezus en met God zoals Jezus één is met zijn hemelse Vader. Nochtans zijn zij er rotsvast van overtuigd dat de eenheid van Jezus met zijn hemelse Vader betekent dat Jezus wel God moet zijn. Dit maakt echter als wij tot diezelfde eenheid moeten komen dat wij dan ook tot een godheid zouden worden … wat natuurlijk onzinnig of onwezenlijk is … maar zo zou zijn indien zij gelijk hebben met hun eenheidsgedachte. (Vandaar mijn – misschien sarcastische – verwijzing naar dat God zijn na de aanval-achtige opmerkingen van uwentwege)

   Een grote meerderheid van Drie-eenheidsaanbidders komt ook steeds af met het evangelie van Johannes dat spreekt over het gegeven Woord (Logos) verwijzend naar het begin van de oude en van het begin van de nieuwe wereld, waarbij men de eerste en de tweede Adam heeft. Die 2° Adam werd als de oplossing voor de vloek der zonde door God voorgesteld en Zijn belofte of uitgesproken Woord werd werkelijkheid bij de geboorte van Jezus (= het Woord werd vlees).

   De mensheid heeft nu een voorspreker bij God, alsook kan hij de hoop vinden in het voorbeeld van een man (Jezus) die uit de doden is opgestaan en nog steeds leeft, terwijl voorgaande opgestane doden (zoals Lazarus) uiteindelijk toch nog stierven en vergingen tot stof. Indien Jezus God zou zijn is er voor de mens nog steeds geen bewijs dat een mens uit de dood zou kunnen terugkeren.

   Het is zeer mooi dat jij Jezus dankbaar wil zijn voor de genezing van de kanker. Waarschijnlijk heb jij hem ook hiervoor aangesproken en heeft hij voor jou bemiddeld bij God. Zoals Jezus in het verleden mirakels heeft verricht zijn de mirakels nog steeds de wereld niet uit. (Ook al denken velen misschien dat wonderen onmogelijk zijn.)

   Goed ook dat je Jezus en de Vader wil gaan dienen op de juiste manier. Dat zal ook de beste wijze zijn om je dankbaarheid naar Jezus toe uit te drukken.

   Om de ware toedracht van alle Bijbelse figuren te leren kennen is het het best om de Bijbelse woorden te nemen zoals zij staan neergeschreven, hierbij ook aannemend dat wij steeds moeten leren kijken door de bril van de vroegere schrijvers en de denkbeelden van de tijden waarin de teksten zijn geschreven. De denkbeelden of spreekwoorden en zegswijzen uit de vroegere tijden zijn dan ook belangrijk om alles in perspectief te houden. Zoals je zegt zouden Joodse leermeesters hierbij veel kunnen toe bijdragen.

   Als zoekende gelovige is het dan ook niet slecht om je oren te luisteren te leggen bij verschillende mensen en groeperingen die de Messias willen volgen. Joden vormen zeer hard een gesloten gemeenschap waar het niet makkelijk is om binnen te dringen of om mee in gesprek te komen rond het geloof. Toch biedt het internet een mogelijkheid om bereidwillige geloofsmensen te ontmoeten en hun benadering van het geloof te leren kennen. Wij kunnen niet allemaal Aramisch (de taal van Jeshua – de persoon die jij Jezus noemt) , Hebreeuws, Yiddish, Oud Grieks, Oud Latijn en vele andere talen kennen. Ook kunnen wij niet allemaal zo veel tijd er in steken en zijn wij gebonden aan onze wereldse taken om ons gezin te onderhouden. Hiertoe moeten wij dan ook durven vertrouwen in de mogelijkheid dat God bepaalde mensen de tijd gunt om zich wel met Zijn Woord bezig te houden en aan prediking te doen. (Weet dat zelfs als gepensioneerde dat ik ook nog tijd te kort kom, dus voel je niet al te schuldig als je nog werkende bent.)

   In de verscheidene geloofsgroepen zijn er bepaalde mensen van Joodse afkomst die er niet op gesteld staan om Christen te worden genoemd, omdat zij gekant zijn tegen de Drie-eenheid, waar de grote meerderheid van het Christendom zich aan houdt. De leden van de Christenheid wil hen wel opnemen, zoals zij ook Moslims die Jezus als hun heiland hebben aangenomen tot zich willen nemen. Hiertoe zullen echter nog grote stappen moeten gezet worden. In bepaalde landen spreekt men daarom nu ook van een Zesde Huis en sommigen ook van een Zevende Huis in het Christendom, om bepaalde andere strekkingen dan de mainstream groepen te catalogeren.

   Zo kan je Jeshuaisten (Jeshuaists) vinden of mensen die de Nazareense Jood Jeshua aanschouwen als de beloofde Messias, maar bezwaar hebben om Christen genoemd te worden of zelfs ‘Messiaanse Joden’, aangaande de stromingen waarbij (vooral) Amerikaanse ‘herboren’ burgers zich meer verwant willen voelen met de Joden, maar de Heilige Drievuldigheid nog hoog in het vaandel willen voeren. Geen wonder dat geen enkele diepgelovige Jood zich daar wil bij aansluiten of nog maar een zweem van zulks geloof over hem wil laten komen. Hiertoe zijn voor hen de beweging met de naam van de Messias een veilige en meer vertrouwde haven. Zodoende kan jij ook hier in het Nederlands taalgebied Jeshuaisten vinden. Het kan niet slecht zijn om daar ook eens een licht op te steken.

   Graag wil ik je daarom volgende websites leren kennen:

   Bij de overkoepelende site kan je ook adressen vinden van synagogen of gebedstempels die open staan voor hen die Jeshua (Jezus) willen volgen, alhoewel dat deze zeer dun bezaaid zijn. Sommige kringen zijn trouwens enkel open en bereikbaar voor gedoopte leden en hun verwanten en nauwe kennissen. (Zoals gezegd is het een zeer beschermende groep gelovigen, wegens hun zeer slechte ervaringen.): Jeshuaisten

   Naast hen kan je ook de sites van enkele individuele leden vinden, zoals
   Immanuel Verbondskind
   en Jeshuaist

   Hopelijk zullen die websites je wel kunnen aanspreken en zullen de linken in hun artikelen je verder op weg kunnen helpen om meer over het diepgaande geloof te vinden van hen die Jezus willen erkennen als hun verlosser. Het voordeel van de site der Jeshuaisten is dat daar men de Bijbel wil bekijken vanaf het eerste boek en gaande weg zoo doorheen de Thora wil gaan, zodat er een coherent geheel en een verband met de teksten duidelijk kan gemaakt worden, alsof men zelf stappen onderneemt doorheen de geschiedenis van het Volk van God.

   Ik wens je veel succes toe met het onderzoeken van de Bijbel en hoop oprecht dat je eens de Bijbelse Waarheid zal mogen ontdekken, ook al zal dat sommige drastische veranderingen in je leven mogen eisen.

   Het allerbeste, je genegen

   Liked by 1 person

 2. ik moet helaas toegeven dat alles wat je zegt, klopt, ik zal verder op onderzoek uit gaan, en God en Jezus zal mij daar zeker bij helpen.
  dank je voor de goede raad,broeder
  Gods zegen en tot horens,ik lees nog wel van je,
  je bent altijd welkom om reacties te geven
  zonder heftige tegen discussie deze keer
  dank je

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.