Mijn Geloof en de Wereld

Het klinkt misschien heel naïef, maar ik geloof in een hoger Opperwezen dat alles geschapen heeft.  Zulk een denkwijze lokt makkelijk spot uit, maar ik besef dat de mens alles graag wetenschappelijk wil verklaren, al zijn vele dingen onvatbaar voor ons, of niet zo maar verklaarbaar, door dat wij met ons beperkt verstand er niet bij kunnen.

De Schepper van hemel en aarde laat alles en iedereen vrij om aanwezig te zijn in dit universum. In de tuin van Eden heeft God de mens, na zijn weerspannigheid en hun in twijfeltrekking van Gods positie,  de toelating gegeven om de wereld te beheren en moeten zij zelf voor alles oplossingen zoeken. Door de mens zijn hoogaardigheidsgevoel en eigenzinnigheid krijgt men tussen de mensen onderling conflicten, maar het is de mens zelf die daar voor verantwoordelijk is. God laat de mens veel toe, en we moeten Zijn Wil respecteren omtrent die dingen die Hij ook toe laat.

In mijn leven heb ik de keuze gemaakt om niet de wereld te volgen, maar om de meest verkozen profeet en eniggeboren zoon van God te volgen. Die op bijzondere wijze in Bethlehem in 4 vGT geboren man, de Joodse Nazareen kwam voort uit het geslacht van koning David. Er werd al zeer vroeg in de geschiedenis van de mens over hem gesproken. Voor een lange tijd werd er door de vele profeten van God aan de wereld verkondigd dat een Messias zou komen die de wereld uit het lijden zou komen verlossen. Als de eerste zoon van Mirjam of  Maria als ze beter is bekend en Josef, kreeg hij de naam Yahushua of Jeshua, maar werd meer gekend als Jezus Christus. Als de beloofde Messias bracht hij het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God. Ik geloof dat hij met zijn dood aan een paal, zijn lichaam vrijwillig aan God heeft aangeboden als een laatste eindbod of enig zoenoffer, als Lam van God. Met zijn Loskoopoffer heeft Jezus met zijn Losprijs, aan alle mensen in de wereld de kans gegeven om gered te worden van hun zonden (de kleine en grote fouten of slechte daden, welke wij zonde noemen).

English: Deesis mosaic, Hagia Sophia, Istanbul...

Mozaiek met portret van Jezus, Hagia Sophia, Istanboel

In ieder mens zijn er elementen van God, omdat ze allemaal geschapen zijn naar het beeld van God. Dit betekent dat elke persoon wel goede dingen in hem of haar heeft, en een bepaald instinct heeft voor hoe zich te gedragen en om te weten wat goed of fout is. Op een bepaalde manier, geloof ik, zou elk  elke persoon in de gelegenheid moeten kunnen komen om tot de Waarheid te komen, omtrent het ‘hoe en waarom’ van het leven en omtrent de Allerhoogste, de Elohim HashemJehovah, God. Het enige is dat de mens zich bereid moet voelen en zich open moet opstellen om inzicht te verwerven. Hij of zij moet vrijwillig op zoek gaan naar de waarheid en bereid zijn om te werken aan hun eigen persoonlijkheid.

Elke persoon krijgt genoeg tijd en kansen om  zijn leven uit te werken en om te komen tot de Waarheid, maar op het einde zal hij of zij geen excuses meer kunnen naar voor brengen. Het is nu dat wij moeten leven en ons voorbereiden op wat er later nog zal moeten gebeuren. Nu hebben wij de tijd om ons klaar te maken voor het einde van ons leven of voor het einde der tijden.

Als het ogenblik van onze dood voor de deur staat, zullen wij deze niet kunnen uitstellen omdat wij dit of dat nog zouden moeten doen, tenzij God ons nog die gelegenheid geeft. Maar sowieso zullen wij die onvermijdelijke dood onder ogen moeten zien, op een bepaald ogenblik in ons leven. Zoals we allemaal een begin hebben, als Christus Jezus een begin had, bij de geboorte,  hebben wij allen ook een einde aan ons leven, zoals Christus Jezus dat ook had, bij het overlijden.  Met het dood gaan zullen we onze schuld vereffend hebben voor al de dingen die wij tijdens ons leven verkeerd gedaan hebben. Door te sterven hebben wij betaald voor onze zonden en wij zullen wij niet nog eens een andere straf moeten ondergaan. Alle dingen die we in ons leven zullen verzameld hebben kunnen we niet bij ons in ons graf of naar een ander soort leven meenemen. We zullen niet in staat zijn om iets te doen in onze graf, of zullen ook geen ander soort van leven na de dood hebben. Eens dood is het gedaan met ons, of wij nu willen of niet. Volgens de Bijbel is het bij het sterven als de toestand voor de geboorte, wij zullen er niets van weten, niet kunnen denken en niets kunnen doen.

Maar ik geloof dat Jezus na zijn dood God uit de doden is gewekt, en hoog in de lucht is opgenomen. Volgens mijn geloof verblijft Jezus nu met God in de hemel. Hij zit daar aan de rechterhand van zijn Vader om op te treden als de middelaar tussen God en mensen.

In deze wereld hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als we bereid zijn om onze geest te openen en te luisteren naar ons hart, is God bereid om ons te leiden door dit leven, om er het beste van te maken.

Door genade zijn we gered en nu kunnen we nu direct onze hemelse Vader aanspreken. Wij kunnen nu rechtstreeks tot Hem komen om te vragen wat we nodig hebben om ons leven verder naar Zijn Wil uit te bouwen.

Degenen die bereid zijn om de Boodschapper Jezus te accepteren als hun Redder, zullen in staat gesteld worden om nu al vele zegeningen te ontvangen in dit leven, waarvoor we God, de Heer van de Heer der heren kunnen bedanken.

Hoewel er vele goden in deze wereld zijn, moeten we alleen houden aan die Ene en Enige Ware God, Jehovah, onze Vader in de hemel, de Elohim Hashem.

++

 • Geloof
 1. Christen mensen met ons geloof
 2. Fundament in de Schrift
 3. Geloof
 4. Geloof in Jezus Christus
 5. Geloof in slechts één God
 6. Geloofsbelijdenissen
 7. Geloofspunten van de Christadelphians
 8. Geloof voor God aanvaardbaar
 9. Kernpunten van geloof
 10. Mijn geloof
 11. Omtrent geloof en gospel
 12. Trots blokkade tot geloof
 13. Ware geloof en ware geloofsgemeenschap
 14. Wat Bijbelstudenten geloven
 15. Wat geloven de Christadelphians
 16. Wat leren de Christadelphians
 • God

  Gods Naam op de Rollen of Heilige Schrift

 1. Afstraling van Gods heerlijkheid
 2. Bekommerende God
 3. Beloften van God
 4. Eigenheden aan God toegeschreven
 5. Gericht op God
 6. God Helper en Bevrijder
 7. God is positief
 8. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 9. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 10. God komt ons ten goede
 11. Gods redding
 12. Gods beloften
 13. God versus goden
 14. Heilige Drievuldigheid – of – Drie-Eenheid
 15. Is God Drie-eenheid
 16. Jehovah mijn sterkte
 17. Jehovah wiens naam heilig is
 18. Lijden, waarom God het toelaat
 19. Niet zeker dat er een God is
 20. Plan van God
 21. Plan van God en wereldvrede
 22. Relatie tot God
 23. Rond God de Allerhoogste
 24. Straf van God
 25. Waarom laat God het kwade toe
 26. Wat is Gods doel met de aarde?
 27. Woord van God
 • Jezus

  Hebreews Oorsprong van de naam Jeshua, Jesus of Jezus

 1. Christus Jezus: de zoon van God
 2. Christus koning
 3. Christus wederkomst
 4. De gezondene
 5. De onschuldige
 6. Eén met Christus
 7. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 8. Gericht op Jezus
 9. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 10. Het beschreven Lam
 11. Het Zoenoffer
 12. Hij die komt
 13. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 14. Jesus Christus
 15. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 16. Jezus heer maar niet God
 17. Jezus moest sterven
 18. Lam van God
 19. Nieuw verbond
 20. Onschuldig Lam
 21. Priesterschap van Christus
 22. Toegang met Christus
 23. Verzamelen met Jezus
 24. Redenen dat Jezus niet God is
 25. Relatie tot Christus
 26. Rond Jezus
 27. Terugkeer van Jezus
 28. Voorbestaan Jezus
 29. Zoenoffer
 30. Zoon van God 

  Yehoshua – Yahshua = Jehovah redt
  in hedendaags Engels en Nederlands: Jeshua

 • Wereld
 1. Belachelijk of eerder sterke persoonlijkheid
 2. Bestemming van de aarde
 3. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 4. Koninkrijk Gods
 5. Koninkrijk van God
 6. Kruis op nemen
 7. Lijden
 8. Mensdom
 9. Menselijke natuur
 10. Moeilijkheden
 11. Persoonlijkheid
 12. Pijn
 13. Relatie tot medemens
 14. Sterfelijkheid
 15. Volk Israël
 16. Vrije wil
 17. Zijn kruis dragen
 18. Zonde
 • Hoop
 1. Christelijke hoop op eeuwig leven
 2. Gods hoop en onze hoop
 3. Hoop
 4. Hoop op een man
 5. Hoop voor de toekomst
 6. Hoop eerste christenen
 7. Hoop op leven
 8. Op wie hoop stellen
 9. Uitzicht op de toekomst
 10. Verwachtingen
 11. Ware hoop
 12. Werking van de hoop

++

Aanvullend:

 1. Bijbelse chronologie
 2. Bijbelstudie
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Broers en broeders
 5. Christadelphian mens
 6. Christadelphians wereldwijd
 7. Christelijk leven
 8. Christen, jood of volk van God
 9. Christendom
 10. Christen genoemd
 11. Christus toebehorenden
 12. De Bijbel – of – Heilige-Schrift
 13. De staat van onze doden
 14. Dood
 15. Gekristalliseerd harmonieus denken
 16. Getuige of broeder
 17. Hemel
 18. Hemel en hel
 19. Leven na de dood
 20. Levenslessen
 21. Lichaam en ziel één
 22. Navolgers van Christus
 23. Opdracht tot getuigenis
 24. Opdracht voor christen
 25. Open groep
 26. Opstanding
 27. Opstanding en oordeel
 28. Organisatie der broeders in Christus
 29. Over de Broeders in Christus of Christadelphians
 30. Overwegingen
 31. Rapture blootgelegd
 32. Rechtvaardigen
 33. Redding
 34. Redding door volharding
 35. Redding verliezen
 36. Redenen om gedoopt te worden
 37. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 38. Rond de Bijbel
 39. Teken van het verbond
 40. Veel gestelde vragen over Christadelphians
 41. Verandering door de Bijbel
 42. Verkondigen
 43. Volgens eerste eeuw patronen
 44. Volharding & Bijbelstudenten
 45. Wat is wedergeboorte
 46. Wat te vinden in de Bijbel
 47. Wie, wat & hoe Christadelphians
 48. Ziel

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s