De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf

In de vele voorgaande hoofdstukken hebben wij zo goed mogelijk een volledig antwoord trachten te geven op meerdere vragen van lezers over het sterven, de dood, de toestand van de doden, het al of niet naar de hemel, hel of vagevuur gaan na de dood, alsook over de Bijbelse leer betreft dood gaan en de […]

De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen

Verhalen, eerste dood en hemelen Als mensen vragen wat er gebeurt na de dood (het heengaan of sterven) en waar de doden zijn, kunnen in God gelovende mensen alleen maar proberen een beeld te geven van wat de woorden in de Bijbel vertellen. Er zijn ook te veel mensen die zich christen noemen, maar veel […]

The Dead — Where Are They? 24 Stories, first death and heavens

When people ask what happens after death (the passing away) and where the dead are in god believing people can only try to give a picture of what the words in the Bible tell. There are also too many people who call themselves Christian, but do not believe many words of Christ and his heavenly […]

The Dead — Where Are They? 21 The Prodigal son

In order to get a clearer picture of what happens to people after death, it is not a bad idea to look at the background of the various parables that Jesus told. Previously we looked at the rich man who ended up in sheol (hell or the grave) and the beggar Lazarus who ended up […]

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De opstanding van de doden Het getuigenis van de Schrift betreffende de toestand van de doden is onderzocht, en men heeft gezien dat de doden slapen. De Schrift leert ons, dat het gehele geslacht ter dood veroordeeld is wegens de ene overtreding in de hof van Eden, maar dat er een verlossing is gekomen door […]

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

Sheol, Hades, Hel, Gehenna De dood is hetzelfde voor zowel goede als slechte mensen. Hetzelfde woord beschrijft de toestand van beiden, vele malen opnieuw: “Toen gaf Abraham den geest en stierf in een goede ouderdom, een oud man en vol van jaren; en hij werd tot zijn volk verzameld.” (Gen. 25: 8.) En Izaäk gaf […]

The Dead — Where Are They? 5 Sheol, Hades, Hell, Gehenna

Sheol, Hades, Hell, Gehenna Death is the same for both good and bad men. The same word describes the condition of both, many times over: “Then Abraham gave up the ghost [breath|, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.” (Gen. 25: 8.) […]