Helping others in times of trouble

It’s important to ensure we reach out to others in the ecclesia, no matter what age they may be.

Answers Concerning Prophecies and things future

Introduction to a series of articles on prophecy with a look at the Biblical background.

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Afspraken en beloften Wij moeten beseffen dat er doorheen de duizenden jaren door de hemelse Schepper met de aardse mens meerdere afspraken zijn gemaakt waarbij de Goddelijke Maker telkens een Verbond afsloot om een goede relatie te onderhouden met Zijn schepselen, de mens. Een Convenant of Verbond is een overeenkomst of een pact gesloten door […]

Biblical Archaeology: Real People, Real Events

Photograph by Tsafrir Abayov for the Leon Levy Expedition to Ashkelon On The Logos Academic Blog Craig A. Evans writes about some impressive advances in biblical archaeology The last quarter-century has seen some impressive advances in biblical archaeology, especially relating to the time that we call the First Temple period (roughly 1000–600 BCE) and the time […]

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden? Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat […]

Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy

Blog about Prophecy Prophecy is an important part of the Bible. God uses it for showing future events that will bring about His purpose. For example, He prophesied or predicted to Adam and Eve to show that sin would eventually be overcome, Likewise, He gave prophecy to Abraham to show that there would be one […]