Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden? Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat […]

Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy

Blog about Prophecy Prophecy is an important part of the Bible. God uses it for showing future events that will bring about His purpose. For example, He prophesied or predicted to Adam and Eve to show that sin would eventually be overcome, Likewise, He gave prophecy to Abraham to show that there would be one […]