The witness of archaeology – Major fortified Canaanite city-state hit by earthquake

The earthquake that struck the major fortified Canaanite city-state in the Land of Israel during the reign of Uzziah king of Judah, also hit the capital of the kingdom – Jerusalem.

Roman-era ‘Good Shepherd’ ring found off Israel in ancient shipwreck

Archaeology can shore up our faith. Items are being discovered all the time that always back up the veracity of the scriptures. The Israel Antiquities Authority found a Roman-era gold ring set with a green gemstone carved with the figure of a shepherd boy carrying a sheep on his shoulders. In the Bible, Jesus describes […]

The past 12 months have seen regular announcements of developments and discoveries

Looking at some of the most important findings in 2021.

Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Lucas

Het centrale thema van het evangelie van Lucas is discipelschap. En gezien zijn nauwe banden met de bekeerde schriftgeleerde Paulus mogen we hier ook zeker diens inzichten verwachten aan te treffen. En inderdaad zien we verschillende koppelingen tussen de kennelijke bedoelingen van Lucas’ beschrijvingen en de leer die we vinden in Paulus’ zendbrieven. Lucas begint, […]

God, kom in mij en wees mij tot hulp, zodat ik in staat zal zijn Uw Naam te verkondigen en te prijzen

      Oh Jehovah, de grote Geestelijke Macht, O God, kom mij te hulp en haast u om mij te helpen. Wees in mijn hoofd, en in mijn begrip. God zij in mijn ogen, en in mijn kijken. God zij in mijn mond, en in mijn spreken. God zij in mijn hart en in […]

God, come into me and be me to assistance so that I shall be able to declare Your Name and praise

      Oh Jehovah, the great Spiritual Power, O God, come to my assistance and make haste to help me. Be in my head, and in my understanding. God be in my eyes, and in my looking. God be in my mouth, and in my speaking. God be in my heart, and in my […]

God, let me be a light in these dark times

      Dear God, Our world is struck by a disease that shows itself much stronger than man. All over the world, the Coronavirus is killing people. Because of this, sadness is coming to many families. I ask you, my God, to give me strength of will to approach people To show them the […]

God, Laat mij een lichtpunt in deze donkere tijden zijn

      Dierbare God, Onze wereld wordt getroffen door een ziekte die zich veel sterker toont dan de mens. Overal in de wereld weet het Coronavirus mensen te vellen. Hierdoor komt er in vele families droefenis. Ik vraag u, mijn God, om mij wilskracht te geven om mensen te naderen om aan hen het […]

Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode (2): Financiële crisis

Wij blijven even hangen bij die oude MSN berichten geplaatst door broeder Marcus. Op 25 oktober 2008 keek hij in de periode van financiële debacles naar de Macht van het verkeerdlopende en de Financiële crisis. Betreft geldcrisissen krijgt bijna elke generatie daarmee te maken en alle honderd jaar komt er naast de financiële problemen ook […]

Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende

Tijdens een mensenleven komt de mens heel wat crisissen tegen, waarbij velen hiervoor de schuld bij God leggen, maar waarbij zij vergeten dat het leiderschap van de wereld niet bij Hem ligt, maar bij de mens zelf.

Herinvoering van hoofdlettergebruik in Nieuwe Bijbelvertaling NBV21

Al zijn het niet bepaald tijden waar er veel aandacht aan God en Zijn Woord wordt geschonken blijkt uit de aankoop van de Nieuwe Bijbelvertaling in de voorgaande jaren er toch een bepaalde interesse te bestaan die de uitgevers niet ontgaan is. Vooral omdat naast de hoge verkoopcijfers er nog eens vele opmerkingen bij de […]

Helping others in times of trouble

It’s important to ensure we reach out to others in the ecclesia, no matter what age they may be.

Mount Gerizim and Can scholars piece together ancient worship practices

Temples have been found throughout the ancient Near East. Mostly we do not have a very good idea of what and how things went on at these sites. Along with reconstructing architectural remains, we can wonder if scholars can piece together ancient worship practices. Over the years, many ancient temples have been discovered and laid […]

Judith: A Remarkable Heroine

The Book of Judith — considered canonical by Roman Catholics, Apocrypha Literature by Protestants, and non-canon by Jews, included in the Septuagint (Greek version of the Hebrew Bible) —tells the story of the ignominious defeat of the Assyrians, an army bent on world domination, by the hand of a beautiful Jewish widow named Judith who […]

Dit is het Land: Kapernaüm

Van de Horens van Hittim – een top op de weg van Nazareth naar Tiberias – voert een pad bergafwaarts in de richting van het meer van Genesareth of Galilea. Van dit pad heeft Jezus mogelijk gebruik gemaakt, wanneer hij op weg was naar Kapernaüm, over de oude verbindingsroute van Damascus naar Egypte. Zoals bekend […]

Oded Borowski his ‘Indiana Jones’ moment at Tell Halif

Oded Borowski in the summer of 1987 was with a team of the Lahav Research Project (LRP) conducting its seventh field season at the site of Tell Halif in southern Israel. At that time, they were conducting some experiments with ground penetrating radar (GPR), a new technology that had not yet been used for archaeological […]

Concerning the destruction of house of the people or a house of God

Renowned biblical scholar Richard Elliott Friedman, a professor of Jewish Studies at the University of Georgia and author of the best-selling book “Who Wrote the Bible?” says that there is not a word in Jeremiah 39 about the Solomon’s Temple in Jerusalem being destroyed Temple was destroyed when describing the capture of Jerusalem.  For him, […]

Tel Arad Temple

In the northeast Negev, southern Israel, (about 5 1/2 miles (9 km) east-northeast) can be found the ruins of one of the cities of the Canaanite king of ʿArad which were “utterly destroyed” by Israel’s armies. The city’s name appears on the Temple of Amon, al-Karnak, Egypt, in the triumphal inscription of Pharaoh Sheshonk I […]

Excavation of the great temple at Motza near Jerusalem

Shua Kisilevitz of Tel Aviv University and the Israel Antiquities Authority and Prof. Oded Lipschits of Tel Aviv University are leading the 2021 summer dig of the temple at Motza (alternatively spelled Moza) from the same period as the First Temple. Possibly also like Solomon’s temple, this one, a little over six kilometres from the […]

Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs

Evangelie van Matteüs Het Evangelie van Matteüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synoptische Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we ook bij Matteüs. Maar Matteüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die we bij Marcus niet vinden. Het bevat daarmee ca. 60 % meer […]