Propagateurs de fausses doctrines

Après la mort des apôtres, de soi-disant chrétiens ont commencé à répandre de faux enseignements.   29 Je sais qu’après mon départ des loups tyranniques entreront chez vous+ et ne traiteront pas le troupeau avec tendresse, 30 et que, du milieu même de vous, des hommes se lèveront et répandront des enseignements trompeurs pour entraîner les disciples […]

Propagadores de la falsa doctrina

Tras la muerte de los apóstoles de Jesús, algunos supuestos cristianos empezaron a difundir enseñanzas falsas . 29 Sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces*+ que no tratarán al rebaño con ternura, 30 y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos.+(Hech. 20:29, 30). […]

False Teachers

After the death of Jesus’ apostles, some who claimed to be Christians began to spread false teachings. 29 I know that after my going away oppressive wolves will enter in among you+ and will not treat the flock with tenderness, 30 and from among you yourselves men will rise and speak twisted things to draw away the […]

Propagatoren falscher Doktrinen

Nach dem Tod der Apostel begannen einige angebliche Christen, falsche Lehren zu verbreiten. 29 Ich weiß, wenn ich weggegangen bin, werden gefährliche* Wölfe bei euch eindringen+ und die Herde nicht schonen, 30 und aus eurer eigenen Mitte werden sich Männer erheben und verdrehte Dinge reden, um die Jünger hinter sich her wegzuziehen.+ (Apg. 20:29, 30). Diese Abtrünnigen […]

Vals leerstellers

Ná die dood van Jesus se apostels het party wat gesê het dat hulle Christene is, valse leringe begin versprei 29 Ek weet dat wrede wolwe onder julle sal inkom+ nadat ek weggegaan het en die kudde sal mishandel, 30 en onder julle sal manne opstaan wat die waarheid sal verdraai om die dissipels agter hulle aan […]

Verspreiders van valse leer

Na de dood van Jezus’ apostelen begonnen zogenaamde christenen valse leer te verspreiden. 29 Ik weet dat er na mijn vertrek onderdrukkende wolven bij jullie zullen binnendringen,+ die de kudde niet teder zullen behandelen. 30 En uit jullie eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid zullen verdraaien om de discipelen achter zich aan te trekken.+ (Hand. […]

Lees - Taal - Bijbellezen - Lezen

Hoe leest u? – Wat leest u?: “Laten wij dan niet langer elkander oordelen, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven”

De leermeester Jezus vroeg zijn tijdgenoten: ‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’ Zo maakte hij duidelijk dat het geschreven woord van God boven alles staat en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover. “Laten wij dan niet langer elkander oordelen, uw broeder […]

Dit is het Land: De Karmel

Haifa (de toegangspoort tot Israël) is gelegen aan de gelijknamige baai aan de Middellandse Zee en heeft een grote haven. Het is de derde stad van het land met ± 290.000 inwoners, en is in drie slingerende gordels tegen de hellingen van het Karmel (boomgaard/wijngaard) gebergte gebouwd. De moderne stad breidt zichsteeds verder over de […]

Effectief Bijbellezen: de Evangeliën

1. Introductie De meeste van u zullen het met ons eens zijn dat de Bijbel Gods Woord is, en als zodanig betrouwbaar. Maar van daar af beginnen de meningen vaak al uiteen te lopen. Want velen weten eigenlijk niet goed hoe ze hun weg in dat boek moeten vinden. En dan gaat het als met […]

Lilith an intriguing figure who has taken on many shapes over the millennia

Lilith is first mentioned in ancient Babylonian texts as a class of winged female demons that attacks pregnant women and infants. From Babylonia, the legend of “the lilith” spread to ancient Anatolia, Syria, Israel, Egypt and Greece. In this guise—as a wilderness demoness—she appears in Isaiah 34:14 among a list of nocturnal creatures who will […]

Lilith een intrigerende figuur die de afgelopen millennia vele vormen heeft aangenomen.

Lilith wordt voor het eerst genoemd in oude Babylonische teksten als een klasse van gevleugelde vrouwelijke demonen die zwangere vrouwen en zuigelingen aanvallen. Van Babylonië verspreidde de legende van de “lilith” zich naar het oude Anatolië, Syrië, Israël, Egypte en Griekenland. In deze gedaante – als een wildernis – verschijnt ze in Jesaja 34:14 onder […]

Excavating ‘Auja el-Foqa

It is good to learn that the archaeologists at the different sites in Israel had no real problems with the present CoViD-19 pandemic. At ‘Auja el-Foqa it might be due to the timing of their dig season last year (February 9–20, 2020), that the researchers were not affected by the virus. Directed by David Ben-Shlomo […]

Masada and its secrets

Masada is a stronghold (which is a translation of the Hebrew) or rock fortress on an isolated high hill surrounded by precipitous cliffs and therefore nearly impregnable, situated at the E Judean desert close to the Dead Sea, some 16.5 km (10 mi.) S of Engedi, on the western shore of the Dead Sea, across […]

Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen

De afgelopen weken hebben heel wat gelovigen stil gestaan bij het overlijden van Jezus en bij zijn opstanding uit de doden. Wat vele gelovigen uit het oog lijken te verliezen is dat het belangrijke aan heel dat gebeuren is dat zoveel eeuwen geleden daar in Jeruzalem er een eenvoudige man was die drie jaar rond […]

Justified or Sanctified by the blood

Question. — Is there any difference between the blood that justifies and the blood that sanctifies? — Heb. 10: 20. Answer. — There is no difference whatever. It is the one blood that makes the coiners thereunto perfect viz., the blood of Jesus. In previous Dutch articles, we noted that a covenant victim volunteered to […]

Gerechtvaardigd of geheiligd door het bloed

Vraag. ​ Is er enig verschil tussen het bloed dat rechtvaardigt en het bloed dat heiligt? – Hebr. 10:20. Antwoord. ​ Er is geen enkel verschil. Het is het enige bloed dat de munters tot volmaaktheid maakt, namelijk het bloed van Jezus. In voorgaande artikelen hebben wij aangehaald dat er een verbondsslachtoffer zich vrijwillig had […]

Mediator and advocate – One God and one mediator between God and men

Bible quotations related to previous article: Mediator and advocate     “4 who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. 5 For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, 6 who gave himself as a ransom for all men—the […]

Mediator and advocate

Question.— Itis alleged that God dealt with Abraham without the intervention of a mediator, and that the Church of the Gospel Age, prospective in hours of the Abrahamic promise, as the “seed”, therefore require no mediator, though it is said ” we do need an Advocate.” Is this Scriptural? Answer.— In our articles around “Salvation […]

El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre

  “De tal manera que digamos confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me hará el hombre.” (Heb 13:6 RV2000) “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” (Sal 46:1 RV2000) “El SE — OR de los ejércitos es con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. (Selah.)” (Sal […]