Naamsverandering voor het behoud van vrede

Oorspronkelijk op Oct 10, ’11 op het Bijbelvorsers Multiply platform gepubliceerd (dat nu niet meer bestaat) In de 19° eeuw kwam er een beweging op gang die het nodig vond om terug naar de basis waarden en basis leer van wat gangbaar was toen de zoon van God op aarde was en het Goede Nieuws […]

To create a great journey

If we want to make a great trip, we will go for it well-prepared. Maybe we think already for months in advance what we’re going to do and how we are going to do it, to make it our best experience since years. In our preliminary work, we probably shall go to look for some […]

Voor het maken van een grote reis

Als wij een zeer grote reis willen gaan maken, nemen wij ons voor goed voorbereid op reis te gaan. Misschien denken wij al maanden vooraf wat wij juist gaan doen en hoe wij het gaan doen. In het voorbereidend werk gaan wij vermoedelijk ook enkele reisgidsen raadplegen. Ook zullen wij vermoedelijk naslagwerken raadplegen over de […]

Using the name Jehovah but not a witness of that name

After we looked at the Book of books we follow, taking it as the infallible Word of God, we have come to the point were we can show a little bit more of ourselves. From the previous writings you could see that we are lovers of Christ, appreciating what he really did, but not making […]

De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

Nadat wij gekeken hebben naar het Boek der boeken dat we volgen, waarbij wij u lieten weten dat wij het als het onfeilbare Woord van God aan nemen, zijn we gekomen tot het punt waar we een beetje meer van onszelf kunnen tonen. Uit de vorige geschriften kon u zien dat we liefhebbers van Christus Jezus zijn. […]

Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review

On September 22 in 2012 we said Hello world! on WordPress. We came to this means of blogging because Multiply finished its services. Therefore we, like many, previously on Windows Live or from MSN we also had to face our Ending Multiply relationship. At Multiply we did not often present personal writings, but where more […]

The 2014 year coming to its end

Coming to the end of the year once more we can look back at what we have done and on what we have not done. In 2014 we also started writing messages on the lifestyle magazines “Stepping Toes” and “From Guestwriters“. We could be confronted with a lot of things happening which got to open […]