Herinvoering van hoofdlettergebruik in Nieuwe Bijbelvertaling NBV21

Al zijn het niet bepaald tijden waar er veel aandacht aan God en Zijn Woord wordt geschonken blijkt uit de aankoop van de Nieuwe Bijbelvertaling in de voorgaande jaren er toch een bepaalde interesse te bestaan die de uitgevers niet ontgaan is. Vooral omdat naast de hoge verkoopcijfers er nog eens vele opmerkingen bij de […]

Helping others in times of trouble

It’s important to ensure we reach out to others in the ecclesia, no matter what age they may be.

Mount Gerizim and Can scholars piece together ancient worship practices

Temples have been found throughout the ancient Near East. Mostly we do not have a very good idea of what and how things went on at these sites. Along with reconstructing architectural remains, we can wonder if scholars can piece together ancient worship practices. Over the years, many ancient temples have been discovered and laid […]

Judith: A Remarkable Heroine

The Book of Judith — considered canonical by Roman Catholics, Apocrypha Literature by Protestants, and non-canon by Jews, included in the Septuagint (Greek version of the Hebrew Bible) —tells the story of the ignominious defeat of the Assyrians, an army bent on world domination, by the hand of a beautiful Jewish widow named Judith who […]

Dit is het Land: Kapernaüm

Van de Horens van Hittim – een top op de weg van Nazareth naar Tiberias – voert een pad bergafwaarts in de richting van het meer van Genesareth of Galilea. Van dit pad heeft Jezus mogelijk gebruik gemaakt, wanneer hij op weg was naar Kapernaüm, over de oude verbindingsroute van Damascus naar Egypte. Zoals bekend […]

Oded Borowski his ‘Indiana Jones’ moment at Tell Halif

Oded Borowski in the summer of 1987 was with a team of the Lahav Research Project (LRP) conducting its seventh field season at the site of Tell Halif in southern Israel. At that time, they were conducting some experiments with ground penetrating radar (GPR), a new technology that had not yet been used for archaeological […]

Concerning the destruction of house of the people or a house of God

Renowned biblical scholar Richard Elliott Friedman, a professor of Jewish Studies at the University of Georgia and author of the best-selling book “Who Wrote the Bible?” says that there is not a word in Jeremiah 39 about the Solomon’s Temple in Jerusalem being destroyed Temple was destroyed when describing the capture of Jerusalem.  For him, […]

Tel Arad Temple

In the northeast Negev, southern Israel, (about 5 1/2 miles (9 km) east-northeast) can be found the ruins of one of the cities of the Canaanite king of ʿArad which were “utterly destroyed” by Israel’s armies. The city’s name appears on the Temple of Amon, al-Karnak, Egypt, in the triumphal inscription of Pharaoh Sheshonk I […]

Excavation of the great temple at Motza near Jerusalem

Shua Kisilevitz of Tel Aviv University and the Israel Antiquities Authority and Prof. Oded Lipschits of Tel Aviv University are leading the 2021 summer dig of the temple at Motza (alternatively spelled Moza) from the same period as the First Temple. Possibly also like Solomon’s temple, this one, a little over six kilometres from the […]

Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs

Evangelie van Matteüs Het Evangelie van Matteüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synoptische Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we ook bij Matteüs. Maar Matteüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die we bij Marcus niet vinden. Het bevat daarmee ca. 60 % meer […]

Jihad gedoe

Digital Téchnē schreef enkele jaren geleden in Trying to Make Sense of Jihad vs. McWorld Als ik dit hele jihad-gedoe goed begrijp – als een containerbegrip voor sektarische groeperingen die subnationale identiteiten proberen terug te winnen door politieke omwenteling en gewelddadig activisme – dan is het gemakkelijk te begrijpen hoe zij “in oorlog zijn met […]

Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme

Jazeker. Met de jaren zijn er heel wat fundamentalistische groeperingen geweest in het Christendom. Hiervan maakten sommigen zoveel schuldig als huidige groepen zoals, de Taliban en Boko Haram. De ergste Christen fundamentalisten kunnen wij vinden vanaf de 7° eeuw waarbij men vond dat men een zogenaamde rechtvaardige oorlog (bellum justum) uitvoerde omdat men tegen “boosaardige” […]

Is een fundamentalistische kijk op de bijbel, de enige mogelijke kijk?

Originally posted on malakhahavah:
Naar Burggraeve Inleiding Het woord fundamentalisme is afgeleid van een werk uit het begin van de twintigste eeuw “The fundamentals” geredigeerd door R.A. Torry, die de vijf basisdoctrines van het christelijke geloof naar voren wilde brengen. Deze zijn volgens dit werk: De goddelijkheid van de Heer Jezus Christus (Joh 1,1; Joh…

One of the most important Truths

Biblical or human truth People have to choose for which Truth they will want to go. Are they willing to clinch to Biblical Truth, gospel Truth or to what churches are presenting as a doctrinal truth? When looking at the present world, we can find lots of people who prefer to believe in not much […]

Deciphering Truth in Word and Concept – That we might see

A man testifying about the Truth The religious leaders had taken care that the Nazarene master teacher could be caught and led from Caiaphas to the hall of judgment (into the Praetorium). There Pilate went out unto them, and asked what accusation they could bring against this man of whom he had heard so many […]

Dit is het Land: De bron Charod

Charod of Harod De naam van de bron waarbij Gideon zich met zijn manschappen legerde, toen hij tegen de Midianieten ten strijde trok {#Ri 7:1 }. Misschien is het dezelfde bron die in {#1Sa 29:1 } “de fontein, die bij Jizreël is” heet. Bij de bron lag zeker een plaats met dezelfde naam, waaruit twee van Davids […]

Effectief Bijbellezen: Het evangelie van Marcus

Het evangelie van Marcus De eerste drie evangeliën vertonen zoveel overeenkomst dat ze ‘synoptisch’worden genoemd, van sun= samen en optomai= kijken naar. Je kunt ze inparallelle kolommen afdrukken en ze zo in één oogopslag vergelijken. Matteüs, Marcus en Lucas heten dan de ‘synoptici’. Het evangelie van Marcus werd ooit algemeen als het oudste beschouwd, vanwege […]

De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf

In de vele voorgaande hoofdstukken hebben wij zo goed mogelijk een volledig antwoord trachten te geven op meerdere vragen van lezers over het sterven, de dood, de toestand van de doden, het al of niet naar de hemel, hel of vagevuur gaan na de dood, alsook over de Bijbelse leer betreft dood gaan en de […]

De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood

In de hof van Eden werd de dood uitgesproken als straf voor de daar begane overtreding, en het gehele Adamische ras werd daarin betrokken. Dit was het ongelukkige resultaat van het eerste grote oordeel over ons ras. – Rom. 5:12,16. ” Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door […]

The Dead — Where Are They? 25 The Second Death

The Second Death In the Garden of Eden, death was pronounced as the penalty for the transgression there committed, and the whole of the Adamic race was involved in it. This was the unfortunate result of the first great Judgment of our race. — Rom. 5:12,16. “ Wherefore, as by one man sin entered into […]