De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

Het antwoord van de Bijbel Als we bij het goddelijke Woord komen, op zoek naar Zijn antwoord op de grote vraag, zijn we meteen onder de indruk van Zijn openhartigheid en eenvoud. Het Schriftuurlijke antwoord op het probleem is direct en recht door zee, zonder een beroep te doen op hartstocht of vooroordeel. Nu bewezen […]

The Dead — Where Are They? 4 The Bible’s Answer

The Bible’s Answer Coming to the divine Word, seeking its answer to the great question, we are at once impressed with its candour and simplicity. The Scriptural answer to the problem is direct and straightforward, without appeal to passion or prejudice. Having proved the Bible worthy of all confidence, and having found in it the […]

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

Het antwoord van de Spiritualist In de laatste halve eeuw [ed.n.: van de 19e eeuw] heeft de cultus van het Spiritualisme veel bekendheid verworven. Het beweert het antwoord te geven op de vraag die nu voor ons ligt; in feite zijn zijn bekendheid en bekendheid gebaseerd op de behandeling van deze vraag, die het beschouwt […]

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

Het wetenschappelijke antwoord De man van de wetenschap heeft ook een antwoord. Hij neemt de mens zoals hij hem aantreft, en na vele jaren onderzoek van levende wezens en studie van praktische anatomie in de snijzaal, geeft hij toe dat hij tot nu toe weinig of niets weet over Leven en Dood. Het volgende uittreksel […]

The Dead — Where Are They? 2 Scientific Answer

The Scientific Answer The Man of Science also has an answer. He takes man as he finds him, and, after many years examination of living beings and study of practical anatomy in the dissecting room, admits that as yet he knows little or nothing about Life and Death. The following extract from ”The Hospital” quoted […]

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

“De mens geeft de geest, en waar ligt hij dan?” – Job 14:10. Vraag der vragen! De universele vraag! Wat is de toestand van hen die zijn heengegaan? Er is niemand die niet indirect door de dood is getroffen, door het verlies van dierbaren; er is niemand die niet moet uitzien naar de rechtstreekse gevolgen […]

The Dead — Where Are They? 1 Universal Inquiry

“Man givit up the ghost, and whore is lie?” — Job 14: 10. Question of Questions! The Universal Inquiry! What is the state of those who have passed away? Not an individual but has been indirectly affected by death, through the loss of dear ones; not one but has to look forward to being directly […]

Isaac Watts born on the 17th of July 1674

Born in Southampton, England on this day July 17, 1674, Isaac Watts was educated at the local grammar school, where his unusual abilities induced a local benefactor to offer him a university education. He fell under conviction in 1688 and learned to trust Christ in a personal way a year later. No doubt his father’s […]