Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus

Toen Jezus op een keer ergens aan het bidden was, vroeg één van zijn discipelen tegen hem:

‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn discipelen heeft geleerd.’ (Lukas 11:1)

Jezus gaf dan aan om er goed op toe te zien dat men zijn rechtvaardigheid of de werken die men deed niet voor het oog van de mensen zou beoefenen om door hen opgemerkt te worden, want anders zou men geen beloning hebben bij de hemelse Vader.

Eveneens mag men niet zijn als de huichelaars, want zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de brede straten te bidden om door de mensen gezien te worden. Je laten opvallen terwijl je bid is dus niet wat wij horen te doen.

Jezus zei

Gij echter, wanneer gij bidt, ga dan in uw binnenkamer+ en bid na het sluiten van uw deur tot uw Vader, die in het verborgene is;+ dan zal uw Vader, die in het verborgene toeziet, het u vergelden. (Mattheüs 6:6)

Hij duidde er ook op dat bij het bidden het belangrijk is om niet steeds alsmaar dezelfde woorden te prevelen. Jehovah God hoeft geen overdadige herhaling van woorden. Keer op keer hetzelfde gebed herhalen is dus niet in lijn met wat God verlangt van ons in het gebed. Hierover zei Jezus

Als GIJ echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen,*+ zoals de mensen der natiën doen, want zij menen dat zij door veel woorden te gebruiken, verhoord zullen worden. Wordt daarom niet als zij, want God, UW Vader, weet welke dingen GIJ nodig hebt+ voordat GIJ hem er ook maar om vraagt. (Mattheüs 6:7)

Na dat gezegd te hebben, gaf Jezus zijn omstaanders een voorbeeld van gebed, dat heden nog altijd als model voor ons kan dienen:


9 ’Onze Vader Die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam.

10 Uw Rijk kome
zoals Uw wil geschiede, in de hemel, zoals ook op aarde.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
12 en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven.


13 Wij vragen U ook
dat wij niet niet in verzoeking zouden worden gebracht,
maar bevrijd zouden worden van het kwaad.’

14 Want wij beseffen dat indien wij de mensen hun overtredingen vergeven,
U ons ook zal willen vergeven;

15 maar dat als wij de mensen hun overtredingen niet vergeven,
dat U ook onze overtredingen niet zal vergeven.

Want van U is de Kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid,
AmenOpvallend bij het voorbeeld dat Jezus aan de toehoorders mee gaf, is dat het ook niet woordelijk hetzelfde was. Hij had tijdens de bergrede een voorbeeld gegeven. Het gebed dat in het evangelie van Lukas aangehaald wordt in vers 2b-4 , bevat de essentie van het voorbeeldgebed dat Jezus de discipelen ongeveer anderhalf jaar eerder in de Bergrede had geleerd (Mt 6:9b-13).

Dat Jezus het gebed niet woordelijk herhaalde, geeft aan dat hij geen liturgisch gebed gaf dat telkens letterlijk hetzelfde moest zijn, of mechanisch opgezegd moest worden. Er is dus niet bepaald een reden om dat modelgebed zo woordelijk als hij het zei te herhalen. Ook in latere gebeden hielden Jezus en zijn discipelen niet star vast aan de specifieke woorden of formules die hij in het ‘Onzevader’ gebruikte.

De eerste van de ruim 160 keer in de evangeliën dat Jezus Jehovah God ‘Vader’ noemt, vinden wij in Mattheüs 5:16, waar hij zegt:

16 Zo moeten ook jullie je licht voor de mensen laten schijnen.+ Dan zullen ze jullie goede daden+ zien en eer geven aan jullie Vader in de hemel.+

Daar geeft hij ook aan dat wij eer zullen moeten geven aan die hemelse Vader. Om die reden is het niet slecht om regelmatig in onze gebeden die Naam van God de volle eer te brengen.

Eerdere aanbidders van de Enige Ware God gebruikten veel verheven titels om Jehovah te beschrijven en aan te spreken, zoals ‘de Almachtige’, ‘de Allerhoogste’ en ‘Grootse Schepper’, maar Jezus’ herhaaldelijke gebruik van de eenvoudige, gewone term Vader (of Abba) laat Gods intieme band met zijn aanbidders uitkomen (Ge 28:3; De 32:8; Pr 12:1).

In het modelgebed verzoeken wij de heiliging van Gods Naam omdat wij beseffen hoe Die Naam zo dikwijls wordt onteerd, maar ook hoe de mensen over de gehele wereld Gods Naam zullen moeten komen te kennen.

32 Jullie mogen mijn heilige naam niet ontheiligen,+ en ik moet in het midden van de Israëlieten geheiligd worden.+ Ik ben Jehovah, die jullie heiligt,+ (Leviticus 22:32)

18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is,+

u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.+ (Psalm 83:18 )

 Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam.

Ik geef mijn eer aan* niemand anders

en mijn lof niet aan beelden.+ (Jesaja 42:8 )

Zing voor God, bezing* zijn naam.+

Zing voor degene die door de woestijnvlakten* rijdt.

Jah* is zijn naam!+ Juich voor hem! (Psalm 68:4 )

Zoals Jezus Gods Naam kenbaar maakte, moeten zijn volgelingen zijn voorbeeld volgen en de Naam kenbaar maken en hoog achten.

 ‘Want je grote Maker+ is als je man,*+

Jehovah van de legermachten is zijn naam.

En de Heilige van Israël is je Terugkoper.+

Hij zal de God van de hele aarde+ worden genoemd. (Jesaja 54:5)

+

Voorgaande

De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

Looft Jehovah

Volgende

Een gebed voor een komend Koninkrijk

Gebed voor Dagelijks Brood

Gebed voor Vergeving

Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader

Bewustzijnde van beproevingen, vragen aan God om er van verlost te worden

++

Aansluitend

 1. De Enige Ware God
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. Geloof in slechts één God
 4. De Bijbel en Bidden
 5. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 6. Bidden voor wat we willen of niet willen
 7. Leer mij bidden
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 24. Onze Vader – Our Father
 25. Onze Vader (Our World) (video)
 26. Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt
 27. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 28. Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld
 29. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 30. Praat een beetje met de Pottenbakker
 31. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 32. In Naam van God
 33. Gebed is een geloofszaak
 34. Ons gebed en een luisterende Vader
 35. Altijd verheugend zonder ophouden biddend
 36. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 37. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 38. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 39. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’
 40. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 41. Lastigheid om te bidden
 42. Zeker zijnde van Bevrijding
 43. Christus als Leraar 3 Spreuken in de Bergrede
 44. Amerikaanse zeiler gered na 66 dagen vermist – Survival, rescue of sailor missing since January
 45. CIP presenteert serie over gebedsgenezing

+++

Verder verwant

 1. Marcus 6 Jezus en de evangelische samenkomst
 2. Gebed; Gn 18,20-32; Kol 2,12-14; Lc 11,1-13
 3. Dagelijks evangelie – Mattheüs 6
 4. Preek biddag 2018
 5. Spreken met God
 6. Zoeken, bidden, ontvangen
 7. Jezus bidt!
 8. Bid het Onze Vader
 9. Roep Hem aan!
 10. Uw Naam worde geheiligd, laat Naam heilig zijn. Het is een van de gebeden in het onze Vader. Tijd nemen om na te denken over hoe we God noemen.
 11. Hemelse Papa
 12. Onzevader
 13. Om de heilige naam van God
 14. Gods Naam
 15. Jahweh Jireh
 16. De heiliging van Gods naam
 17. Aanspreektitel als stopwoord
 18. Het leven is één
 19. Het ‘Onze Vader’ als voorbeeldgebed voor je eigen gebed
 20. Bidden
 21. Bidden is een verbondsactiviteit
 22. Opwaarts bidden
 23. Binnenwaarts bidden
 24. Buitenwaarts bidden
 25. Oudejaarsblues
 26. Deel 7 over gebed: Bidden met goddelijk gezag
 27. Denk in het groot
 28. Stop niet met bidden!

8 thoughts on “Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus

 1. Pingback: Verscheidene teksten van het “Het Onze Vader” – Belgische Broeders In Christus

 2. Pingback: Een gebed voor een komend Koninkrijk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 1 Rond Gods Heilige Naam – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 2 Hedendaagse vertaling Rond Gods Heilige Naam – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Gebed voor Dagelijks Brood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Gebed voor Vergeving | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Bidden tot een Onzichtbare God | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.