Lees - Taal - Bijbellezen - Lezen

Hoe leest u? – Wat leest u?: Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften

Petrus wijst in zijn brief er op dat sommigen aan de woorden van Paulus een andere uitleg geven dan dat hij er mee bedoelde. Petrus herinnert zijn lezers er aan dat die ‘eindtijd’, waarmee hij de periode van de verwoesting van Jeruzalem voor ogen heeft, zich volgens datzelfde woord van Jezus zou kenmerken door valse leer en valse leraars.

The Field is the World #1 Church Union

From the old publications: T h e  N e w  C o v e n a n t  A d v o c a te  April, 1909 Movements toward Reunion and Intercommunion of the churches are on foot in all parts of Christendom. As far as Rome is concerned, there is no hope that such […]