Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken

Als kind groeide ik op in een zeer beschermde omgeving en werd opgevoed met het katholieke geloof, zoals de meeste kinderen in België. Mijn interesse was om lekker veel plezier te hebben met mijn broers, zussen, vrienden en kameraden. Naast het voltrekken van de dagelijkse gebeden en lezingen uit de Catechismus was mijn geest niet zozeer bezig met God.

Own Photograph

Allah = het Arabisch voor God (Foto credit: Wikipedia)

Ik leerde de vele titels van God, zoals El Al (de Al, de alles), Allah, el Allah (De God, wat betekent de God der goden), de “Ik ben die ben” (“Ik ben die is “), de Ik Ben (het Wezen, het Zijn of Diegene die is of maakt), de El (de Het of Het Wezen, Het Zijn), het Goddelijk Wezen, de Machtige, de Almachtige , de Allerhoogste, Elohim (De Hogere/ de Almachtige), de Jah (de bevestiging van het Wezen) en Zijn namen: Jehowah / Jahweh / Jehova, Jehovah (Yehowah / Yehovah) en Jawheh, (Yahweh/Yahuwah).

In de Katholieke middens gaf men echter meer aandacht aan “Jesus” (Jeshua) of “Jezus” en zijn moeder Maria (Miriam/Myriam). Jezus, de zoon van God werd  en wordt er nog steeds aanzien als zijnde God an zijn moeder Maria wrodt dan ook als moeder van God beschouwd en krijgt er ook een zeer grote verering. Wij leerden aldus ook tot haar bidden. De rozenkrans was de traditionele zaterdagavond eredienst die wij verafschuwden, omdat het voor uren en uren leek door te gaan. Er kwam precies geen einde aan die repetittieve gebeden met zijn 15 cyclussen van 10 Wees Gegroet Maria’s of Ave Maria’s, die elk begonnen met een Paternoster of Onze Vader, en dan eindigend met 5 maal het onzevader plus het Gloria en de geloofsbelijdenis van de Katholieke Kerk.

Ik had ook enkele kameraden en een vriendin die behoorden tot het protestantse geloof. Later was er ook mijn oudste zus die haar kinderen naar de Zondag School (van een protestantse kerk) liet gaan. Ook ik raakte meer geïnteresseerd in die denominatie waar het leek dat men niet zo veel heidense handelingen verrichte als in de Katholieke Kerk, die er bol van stond. Het bracht mij er toe om ook naar een “School van de Bijbel” kerk te gaan. Mijn interesse en zoektocht naar de Ware God en het Ware Geloof brachten mij er toe om ook meer in de Bijbel zelf te gaan neuzen, in plaats van het herhalen van al die leerstellige vragen van de Catechismus die wij constant moesten bestuderen.

Opgroeiend in het na-oorlogse België ging ik mee met de stroom van de toename van nieuwe dingen (televisie, transistor radio, bandopnemer, cassetterecorder) waarbij de normale studies de meeste tijd in beslag namen. Verder vroeg het opbouwen van een intieme relatie en een gezin de noodzaak om genoeg centen te voorzien om te leven en onze materiële rijkdom verder uit te bouwen. Zoals iedereen zou ik het gevaar hebben kunnen lopen door dat materialisme in beslag genomen te worden. Maar diep in mij bleef ik beseffen dat het geestelijke leven de ware rijkdom was. Maar zonder het veel opeisende werk om het huisgezin te onderhouden konden wij het niet doen. Dat slorpte zodanig veel tijd en energie dat het geestelijke in zekere zin wel op het achterplan geraakte. Er was niet veel tijd over om de Bijbel te bestuderen en nog minder om uit te gaan prediken. Dus alle vrije tijd werd verder besteed aan het lezen van de kranten, het lezen van een Bijbelhoofdstuk, televisie kijken en het onderhouden van sociale contacten.

Later als de druk van het werk en kinderen verminderde, kon ik terug komen naar de Heilige Schrift om deze meer te bestuderen. Hoewel ik wist dat één van de taken die Christus zijn volgelingen had opgedragen, het uit gaan in de wereld was om het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God te prediken, kon ik daar niet zo veel tijd aan besteden als ik echt wilde doen. Het verkondigen is echter wel een belangrijke taak voor elke volgeling van Christus.

Een paar jaar geleden wilde ik daar toch verandering in brengen en zocht naar het moderne medium van de computer om te prediken als ik een vrij plekje in mijn tijd vond. Ik wilde anderen bereiken, om mijn liefde voor God te tonen en hen er toe over te brengen het nut voor hen er ook van in te zien.

Bijbelvorsers op Multiply

Bijbelvorsers Multiply 2010 June Homepage Nov. 16 16.03

Op juni de 24ste 2010 begon ik op Multiply mijn eerste eigen Bijbelvorsers blog. Op het net ontmoete ik andere in de Bijbel geïnteresseerden en in 2011 ben ik ook op het net bij de Vlaamse Bijbelvorsers Vereniging gegaan. Na een paar maanden activiteit op Multiply werd ik geconfronteerd met het feit dat Multiply  haar diensten ging stoppen, dus moest ik op zoek naar een andere ruimte om het Woord van God te kunnen blijven delen met anderen.

Bijbelvorsers Openingswoord Nov. 16 17.15Xanga, Yuku en Webs leken mij niet echt zo handig om wat teksten te schrijven op het internet. WordPress daarentegen leek mij goede oplossingen te bieden die ik dan ook gretig aannam om mij te hulp te komen in die verspreiding van dat Woord van God. Het systeem bleek niet enkel veel makkelijker het leidde ook tot betere resultaten betreft de hoeveelheid lezers dan Multiply ooit had gebracht. Dus was de overstap eigenlijk nog niet zo’n slechte zet.

Het is hier dat u mij nu op WordPress kon vinden.

Ook al wiste ik van bij de aanvang dat ik niet zo veel tijd zou hebben om mij met het blog bezig te houden en had ik hiervoor mijn bezoekers gewaarschuwd, publiceerde ik hier sporadisch enkele gedachten en bouwde enkele reeksen van artikelen op die moeilijk konden onderbroken worden met berichten die inspeelden op de actualiteit.
Omdat het schrijven ​​ook veel tijd vraagt, kun je je voorstellen dat ik ook graag zou hebben dat er genoeg lezers zouden langs komen om mijn site te bezoeken en er meerdere artikelen te lezen, alsook er misschien op in te schrijven. Bezoekersaantallen zijn een niet te verwaarlozen motivatie, geef ik toe. Op dat vlak begrijp ik ook dat daar waar maar één schrijver aan het woord is en er vervolgartikelen moeten geplaatst worden die geen ruimte laten voor tussentijdese artikelen, dat er een vorm van gelimiteerdheid is. Ongebondenheid van onderwerpen en mogelijkheid tot plaatsing van losse artikelen, plus artikelen van meerdere schrijvers, kunnen volgens mij ook meerdere lezers aantrekken voor al de schrijvers op die ene site. Aldus lijkt mij de opzet van “Stepping Toes” niet mis en geloof ik ook dat het haalbaar moet zijn om meerdere schrijvers gemotiveerd te krijgen om samen te werken aan één gecentraliseerd blog, waar allerlei artikelen kunnen op gevonden worden die gerelateerd kunnen worden naar het geloofsleven. Indien verscheidene mensen met hun verschillend interesses en beroepsbekwaamheden vanuit hun eigen veld de Bijbel en de actualiteit benaderen, moet het mogelijk zijn om ook een grotere variëteit van artikelen te kunnen leveren die op hun beurt ook meer mensen kunnen boeien. In die zin zou ik het ook fijn vinden moest “Stepping Toes” kunnen uitgroeien tot een platform waar meerdere gedachten in geest samen kunnen komen en waar een gevarieerd aanbod een verscheiden publiek mag aanspreken.

Stepping Toes Betreft Nov. 17 15.24

Ik wil graag de lezers van deze pagina’s uitnodigen om ook “Stepping Toes” een bezoekje te brengen. Ook zou het fijn zijn moest u ook anderen die site leren kennen. Het doel van Stepping Toes is niet enkel om op de tenen te trappen maar om zo veel mogelijk verschillend gedachten te laten samen gaan of soms ook wel eens te laten botsen, zodat meer mensen tot inzicht mogen komen. Misschien kan het u ook boeien om ook daar aan te sluiten voor een update van de artikelen zodat u op de hoogte kan worden gehouden van de nieuwe publicaties.

Ik weet dat de tijd nu zal moeten worden verdeeld tussen mijn persoonlijke blog en Stepping Toes. Dus weet ik ook dat er misschien niet zoveel persoonlijke artikelen van mij op Stepping Toes zullen geplaatst worden, maar hoop ik dar toch ook een nuttige bijdrage te kunnen leveren door het aanreiken van interessante artikelen van andere schrijvers. Het is namelijk ook de bedoeling van Stepping Toes om de lezers een selectie aan te bieden van wat er zo al op het internet gepubliceerd wordt rond leven en geloof.  Men wil er de gelegenheid bieden voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leven, ethiek en religie, om een ​​selectie van interessante artikelen op één plaats gebundeld te hebben.

Ik hoop dat ik in staat zal zijn om mijn steentje bij te dragen aan de boodschap van liefde en begrip.

Hopelijk zal het uit mooi uitwerken en zullen meerdere mensen in staat zijn om mij ook hier te vinden (op Bijbelvorser), een meer persoonlijk blog tegenover de onafhankelijke artikelen over Stepping Toes.

Vooruitblikkend u ook op Stepping Toes te mogen ontmoeten, hoop ik u hier ook nog getrouw te mogen weer zien.

Stepping Toes Doel Nov. 14 12.51

U kan er al enkele door mij geplaatste artikelen vinden:

waaronder mijn persoonlijke artikelen:

en enkele artikelen die ik wel de moeite waard achte om door meerderen gelezen te worden /  And the articles I did find worth reblogging:

++

A medalion showing the name 'Allah' in Hagia S...

Een medalion dat de titel ‘Allah’ weergeeft in de Hagia Sophia Kathedraal te İstanboel (Foto credit: Wikipedia)

Aanvullende lectuur:

 1. Cathecismus minder besproken
 2. Aleph als beginletter voor titels van God
 3. God versus goden
 4. Geloof in slechts één God
 5. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyehאהיה אשר אהיה
 6. Jahweh, een naam voor een God, niet Hebreeuws
 7. Gebruik van Jehovahs naam
 8. Jehovah wiens naam heilig is
 9. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 10. Christus Jezus: de zoon van God
 11. Hongaarse vertaling uit 1650 Nederlandse Geloofsbelijdenis
 12. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 13. Bijbellezen eigen te leren zaak
 14. Einde van achtjarige Multiply relatie

+++

 • That Way (justsylph.com)
  I miss God, Allah, Krishna, Jehovah, The Source, The Tao, Universe, Love, Shakti… whatever names are out there, doesn’t really matter to me. What matters is I miss the Prescence of someone Higher, someone who’s Divinity transcends over my heart. I keep following my heart, trying to… but perhaps it’s not that strong (yet) to lead me.
 • Love Is All Around Us…. (givemeliberty01.com)
  There is so much turmoil all around us:  We blog about it, we’re sad, crushed and devastated by Communist “Liberals” fraud ‘conservatives,’ & the current evil..  I know that God knows we get depressed.
  +
  One Thing I Like About Love, Is That It Never Ever Tires: It Is What Life Is All About ~ Take A Moment, The Weekend Is Here!
  To our venerable brothers the patriarchs, primates, archbishops, bishops and other local ordinaries in peace and communion with the apostolic see to the clergy and faithful of the whole world and to all men of good will.
  +
  Any human society, if it is to be well-ordered and productive, must lay down as a foundation this principle, namely, that every human being is a person, that is, his nature is endowed with intelligence and free will. Indeed, precisely because he is a person he has rights and obligations flowing directly and simultaneously from his very nature.
  +
  Human beings have the right to choose freely the state of life which they prefer, and therefore the right to set up a family, with equal rights and duties for man and woman, and also the right to follow a vocation to the priesthood or the religious life.
 • Daily Word (11/17/2013) (thehebrewmessiah.com)
  “But God (Elohim) hath revealed them unto us by his Spirit (Set-apart manifestation): for the Spirit (Ruach Hakodesh) searcheth all things, yea, the deep things of God (Elohim).”  His Will indeed!
 • Maher Zain ~ Insha Allah (God Willing) (wibonela.wordpress.com)
  Every time /  You feel like you cannot go on / You feel so lost and that you’re so alone / All you see is night / And darkness all around / You feel so helpless you can’t see which way to go / Don’t despair / And never lose hope / ‘Cause Allah is always by your side
 • Creator and Blogger God 12 Old and New Blog 2 Blog for every day (bijbelvorser.wordpress.com)
  “People worship many gods. But the Holy Scriptures teach that there is only one true God. He is unique, supreme, and eternal. He created everything in heaven and on earth, and he gave us life. Therefore, he alone is worthy of our worship.”

8 thoughts on “Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken

 1. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: 100 berichten en vijf jaar op WordPress – Jeshuaist

 7. Pingback: Blog uitgestorven beestje of toch nog behorend tot nieuwe media | Marcus Ampe's Space

 8. Pingback: Uitnodiging tot onze nieuwssite die een Kijk brengt Op De Wereld | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.