Bisschoppensynode omtrent het gezin

In mijn vorige post keek ik terug in het verleden, waarbij de familiale veranderingen niet konden onopgemerkt blijven.

Voor de Katholieke Kerk is er dit jaar een Kerkcyclus rond het gezin. Voor hen is het

Een thema dat op zijn plaats komt in deze tijd tussen twee vergaderingen van de Synode gewijd aan deze zo belangrijke werkelijkheid.

Nederlands: deze afbeelding is gemaakt door Le...

waar wil de Katholieke Kerk naartoe en hoe wil zij omgaan met haar leden is de vraag die gesteld kan worden op de huidige Bisschoppen synode. – Foto Leon Schoenmakers (Photo credit: Wikipedia)

De afgelopen jaren heeft er zich een enorme ontkerking of secularisering plaats gevonden maar is ook het gezin helemaal verscheurd geraakt. Men kan er niet naast zien dat de Kerk haar invloed op het maatschappelijk leven sterk verminderd is. De Kerk als instituut heeft haar invloed grotendeels verloren in de maatschappij, terwijl ze hier en daar nog enkele politieke partijen onder druk wil zetten. Rond het gezinsgebeuren hebben de geestelijken helemaal geen inbreng meer. En de gezinnen hebben ook weinig oog voor enig geestelijk gebod. Het afstappen van meerdere Christelijke of geestelijke en ethisch familiale waarden heeft vele gezinnen ontwricht. In scholen heeft men maar heel weinig leerlingen die nog in een ongeschonden gezin wonen. Velen vertoeven in nieuw samengestelde families.

Geen enkele kerkgemeenschap kan er onderuit dat het hoogtijd is om de verschillende aspecten van het gezinsleven onder de loep te nemen.

Er was bij de Katholieken een eerste synode over het gezin aangevat in de maand oktober van 2014 (5 – 19.10.2014: 3e Buitengewone Bisschoppensynode) die als thema had: “De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de nieuwe evangelisatie”. Tijdens die algemene bijeenkomst van katholieke kerkvaders heeft geen enkele tussenkomst de fundamentele waarheden over het sacrament van het huwelijk in vraag gesteld, te weten: de onontbindbaarheid, de eenheid, de trouw en de openheid voor het leven.

Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48
De diepe levens- en liefdesgemeenschap van de gehuwden, die door de Schepper is ingesteld en waaraan Hij eigen wetten heeft gegeven, komt tot stand door het huwelijksverbond, d.i. door een persoonlijke onherroepelijke toestemming.”

Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1055-1056
§ 1 Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer …”

Het Eindverslag, dat op dat ogenblik het eindpunt van het nadenken van de bisdommen was, werd op 18 october 2014 voorgelegd aan de Bisschoppen voor verder onderzoek en bedenking om nu op deze Bisschoppenconferentie de ‘Lineamenta‘ van deze Synode te zijn .

Ondertussen hebben de particuliere Kerken die resultaten van vorig jaar kunnen bespreken en verder er over kunnen nadenken. De broederlijke discussies moeten het nu mogelijk maken voor hun oversten om verder op enige knelpunten in te gaan en verdere duidelijke krijtlijnen te trekken op de huidige bisschoppensynode.

De Katholieke Kerk erkent ook dat Jezus Christus rechtstreeks aan zijn leerlingen de missie toevertrouwd heeft om het Evangelie te prediken. Zo heeft Jezus verzocht om over de gehele wereld het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te gaan verkondigen. Aldus zou elkeen die zich Christen noemt  aan elk schepsel het evangelie moeten verkondigen. De Kerk is de draagster ervan in de geschiedenis.

In de tijd waarin we leven wordt de evidente sociale en spirituele crisis een pastorale uitdaging, die een beroep doet op de evangeliserende missie van de Kerk met betrekking tot het gezin, de levensbelangrijke kern van de samenleving en van de kerkelijke gemeenschap.

Het verkondigen van het Evangelie over het gezin is in dit kader urgenter en noodzakelijker dan ooit. Het belang van het thema blijkt uit het feit dat de Heilige Vader besloot om voor de Bisschoppensynode een werkroute in twee etappes vast te stellen: namelijk die eerste etappe vorig jaar, de Buitengewone Algemene Vergadering van 2014, gericht op het preciseren van de “status quaestionis” (de toestand van de kwestie) en het verzamelen van getuigenissen en voorstellen van de bisschoppen om het Evangelie voor het gezin op een geloofwaardige manier te verkondigen en te beleven; en nu die tweede etappe, de Gewone Algemene Vergadering van 2015, om operationele richtlijnen te zoeken voor de pastorale zorg voor de menselijke persoon en voor het gezin.

English: The Synod of Dort in a seventeenth ce...

Lange tijd geleden: de Synode van Dordrecht in 17° eeuwse gravure (Foto credit: Wikipedia)

Onder het voetlicht werden de huidige problemen gelegd, die tot weinige jaren geleden niet voorkwamen. Zo hebben wij de laatste jaren een enorme toename gezien van mensen die zo maar ongebreideld seks met elkaar beleefden, ongeacht van enige verbintenissen die ze al gemaakt hadden met bepaalde mensen van het andere geslacht. Ook kan men de wijdverspreide praktijk van samenwonende stellen aantreffen, die niet tot het huwelijk komen en soms het idee ervan uitsluiten. Maar nieuw of meer recent openlijk bespreekbaar zijn er diegenen die zichzelf niet lekker in hun vel voelden en er de voorkeur aan gaven om van geslacht te veranderen of om intenser om te gaan met iemand van het zelfde geslacht. Voor deze verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht rees de raag van gezinsvorming en kreeg adoptie van kinderen een dimensie er bij.

Onder de talrijke nieuwe situaties die de pastorale aandacht en inzet van de Kerk vragen vallen voor de Katholieke Kerk:

 1. gemengde of interreligieuze huwelijken;
 2. eenoudergezinnen;
 3. polygamie;
 4. gecombineerde huwelijken met de bijbehorende problematiek van de bruidsschat, soms bedoeld als aankoopprijs van de vrouw;
 5. het kastensysteem;
 6. de cultuur van ongebondenheid en van de veronderstelling dat de band instabiel is;
 7. vormen van feminisme die vijandig zijn aan de Kerk;
 8. migratieverschijnselen en herformulering van het begrip ‘gezin’ zelf; relativistisch pluralisme in de opvatting van het huwelijk;
 9. invloed van de media op de volkscultuur wat betreft de opvatting over het huwelijk en het gezinsleven;
 10. onderliggende gedachtetendensen in legislatieve voorstellen die de duurzaamheid en de trouw in het huwelijksverbond devalueren;
 11. de verspreiding van het fenomeen draagmoeders (baarmoeder te huur);
 12. nieuwe interpretaties van de mensenrechten.
 13. Maar vooral in de meer strikt kerkelijke omgeving, een verzwakking of verlating van het geloof in de sacramentaliteit van het huwelijk en in de therapeutische kracht van de sacramentele biecht.

Volgens de Katholieke Kerk heeft deze werkelijkheid waar wij ons nu in bevinden

een bijzondere overeenkomst met de brede acceptatie die de leer over de goddelijke barmhartigheid en over de tederheid ten opzichte van gewonde personen, in de randgebieden van de wereld en van het bestaan, in onze dagen krijgt: de verwachtingen die eruit volgen over de pastorale keuzen betreffende het gezin zijn zeer groot. Een bezinning van de Bisschoppensynode over deze thema’s lijkt dus net zo noodzakelijk en urgent als verplicht, als uitdrukking van naastenliefde van de herders voor wie aan hen zijn toevertrouwd en voor de hele mensenfamilie.

 

+

Voorgaand bericht: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia

++

Meer leesvoer:

 1. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 2. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 3. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 4. Twee predikanten over dorpse en stadse kerken
 5. Uitdagende vordering
 6. Gezin in postmoderne samenleving meer in verdrukking
 7. Katholieken en orthodoxen verdedigen samen het gezin
 8. De vrouw van mijn leven*
 9. Beminnen en respecteren van man en vrouw
 10. Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken
 11. Uit huis werkende moeders
 12. Gezin met vier of meer kinderen gelukkigst
 13. Nederlandse man vervrouwelijkt volgens Jaap Marinus
 14. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”

++

Verdere documenten:

+++

8 thoughts on “Bisschoppensynode omtrent het gezin

 1. Wilt u zo vriendelijk zijn de links naar mijn blog te verwijderen? Ik heb hiervoor geen toestemming gegeven, ben het inhoudelijk niet eens met het door u geschreven artikel en vind het verwerpelijk hoe u met dit artikel over mensen die anders zijn en denken dan u, durft te oordelen.
  Was het niet Jezus zelf die zei: ‘hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen?’. Nu lijkt de Katholieke kerk mij niet het meest onschuldige instituut. Was het niet Jezus zelf, die niet de vromen der aarde opzocht in gezelschap, maar juist hen huichelaars en bedriegers noemde?
  Vergeet niet: zoals u oordeelt, zal er ook over u geoordeeld worden. Waarom bemerkt u dan de splinter in het oog van uw naaste, maar ziet u niet de balk in uw eigen oog?
  Ik vraag u, sla in uw Bijbel eens 1 Corinthiërs 13 open in plaats van Leviticus. Sterker nog: verbrand het hele Oude Testament. Jezus heeft met zijn sterven en lijden de weg naar Zijn Vader vrijgemaakt voor iedereen. Lees Mattheüs 5:3-10 maar eens.

  Lees mijn blogs eens om wat ze zijn: de verhalen van een imperfect mens in een imperfecte situatie die ontstaan is door de keuze van een derde. Deze imperfecte stiefmoeder geeft haar imperfecte gezin alles wat ze heeft: haar zorg, toewijding en onvoorwaardelijke liefde.

  -Nunc autem manent fides, spes, caritas, tria hæc: major autem horum est caritas.

  Like

  • De linken naar artikelen van u hebben wij verwijderd waardoor wij de mensen geen kans zullen geven om uw blog te bezoeken en verdere artikelen van u te lezen. In mijn artikel heb ik helemaal geen steen naar u of iemand geworpen of iets over u gezegd, dus op dat vlak begrijp ik niet waarover u het hebt als u zegt dat ik op een verwerpelijke wijze over mensen die anders zijn en denken dan mij durf oordelen. een kritiek uiten is daarom nog geen oordeel vellen. Hebt u nooit eens kritieken op bepaalde situaties, bijvoorbeeld hoe politieker in uw land met haar burgers om gaat?

   Betreft geloofszaken moeten gelovigen anderen er wel op wijzen wanneer bepaalde mensen of instellingen verkeerde leerstellingen verkondigen. De Katholieke Kerk staat bol van valse dogmatische leerstellingen, dus moet men daar op wijzen zodat anderen nuchter voor hen zelf besluiten kunnen trekken.

   Noch ik noch mijn geloofsgemeenschap is bang om linken naar andere geloofsgroepen te geven mits wij er in geloven dat God het is die mensen trekt en dat er verscheidene wegen zijn om het juiste doel te bereiken. Kerken zijn slechts een hulpmiddel. Jezus dient de weg te zijn die wij moeten volgen en volgelingen van Christus Jezus moeten anderen daarin helpen.

   Met linken naar websites met andere meningen te plaatsen geven wij iedereen de kans om zelf te onderzoeken, te ‘oordelen’ en daarna de juiste beslissingen te nemen.

   Op uw verzoek zijn de verscheiden linken naar uw artikelen nu dan weg genomen en zullen wij dan ook geen extra lezers naar uw website brengen. dit maakt eveneens dat meer mensen op onze eigen websites meer tijd kunnen verdoen, wat beter uitkomt voor ons. Dus graag gedaan.

   Like

 2. Pingback: Bisschoppensynode omtrent minderjarigen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Bijbelvorsers Blogging annual report and 2015 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De degelijke Huisvrouw | Broeders in Christus

 5. Pingback: Bevraging bij Katholieken en synode over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk – Some View on the World

 6. Pingback: Kerk geen plaats voor politieke slogans of vlaggen – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.