Om die naaste lief te hê soos homself

Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. — Jak. 2:8.

Jakobus het bygevoeg:

“As julle aanhou om sommige voor te trek, bedryf julle ’n sonde” (Jak. 2:9).

As ons vir mense lief is, sal ons nie teen hulle diskrimineer weens hulle opvoeding, ras of sosiale status nie. Ons moenie maak asof ons onpartydig is nie. Dit moet deel van ons persoonlikheid wees. Liefde is “lankmoedig en goedhartig” en “raak nie opgeblase nie” (1 Kor. 13:4).

Die Bybel se beskrywing van die nuwe persoonlikheid sluit af met die woorde:

“Beklee julle, benewens al hierdie dinge, met liefde, want dit is ’n volmaakte band van eenheid.” — Kol. 3:14.

+

Voorgaande

 Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

Nederlandse weergawe / Nederlandse versie: De naaste liefhebbend als zichzelf

Duitse versie / Deutsche Version: Den Nachbarn wie sich selbst lieben

Franse versie / Version Française: Aimer le prochain comme lui-même

Engelse versie / English version: Love your neighbour as yourself

3 thoughts on “Om die naaste lief te hê soos homself

  1. Pingback: Den Nachbarn wie sich selbst lieben | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Aimer le prochain comme lui-même | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Love your neighbour as yourself | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.