Dit is het Land: Joppe/Jaffa

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu: Joppe of Jaffa: oude havenstad in Israël

Stamgebieden in het Bijbelse Israël

De havenplaats Jaffa, vroeger Joppe geheten (mooi, schoon, prachtig) is een al van oudsher bewoonde plaats. Rond 2000 v.G.T. wordt Jaffa al vermeld bij de toewijzing van het erfdeel van de stam Dan (Jozua 19:46). En koning Salomo, die de tempel voor de HERE in Jeruzalem ging bouwen, maakte met koning Hiram van Tyrus afspraken over de houtlevering daarvoor. Deze liet cederhout van de Libanon in vlotten naar Jafo vervoeren (zie 1Kon. 5:9). Ook de profeet Jona, die opdracht van de Allerhoogste kreeg naar Ninevé te gaan, vluchtte uit de haven van Jaffa aan boord van een schip met bestemming Tarsis.

Opwekking van Tabita

In de nieuwtestamentische periode, toen de stad onder Romeins bestuur viel, kreeg Joppe grote bekendheid door het verblijf van de apostel Petrus. Hier vond de opwekking van Tabita plaats. Petrus bleef daar en logeerde bij zijn naamgenoot Simon, een leerlooier “in een huis aan
zee” (Hand. 10:6). Dat was een gunstige plaats voor zijn bedrijf: de huiden werden geloogd en moesten goed met water worden uitgespoeld.

De eeuwen door is er vaak om Jaffa gevochten en zo kwam de plaats in wisselende handen. De Romeinen hebben er sterk hun stempel op gedrukt. In de 2e eeuw GT raakte Joppe verwikkeld in de Joodse opstand tegen de Romeinen. Deze opstand werd door keizer Hadrianus onderdrukt.

Gezicht vanaf de zee op Jaffa (Palestina), 1867-1870

Tijdens de regering van keizer Constantijn kwamen de pelgrimages op gang. Eeuwenlang hebben pelgrims, die op weg waren naar Jeruzalem, elkaar hier ontmoet. Tijdens het bewind van de moslims, de kruisvaarders en de Turken bleef Joppe haar havenfunctie behouden. Er leefden voornamelijk Arabieren maar daarnaast bleef er ook een Joodse gemeenschap bestaan. In het begin van de 20e eeuw kochten Joodse kolonisten uit Rusland een landstrook ten noorden van Yafo (de Arabische naam) en begonnen met de bouw van het huidige Tel Aviv, de officiële hoofdstad van Israël.

Het stedelijk landschap van Asjdod

Het stedelijklandschap van Asjdod

In 1950 werden Jaffa en Tel Aviv bestuurlijk samengevoegd. In 1965 werd de haven van Jaffa gesloten en een nieuwe in Asdod gebouwd.
Nu is Jaffa een toeristische trekpleister, waar zelfs het huis van Simon de leerlooier nog te zien zou zijn.

Zicht op Tel Aviv

Panorama zicht op Tel Aviv

 

H.d.B.

+++

Gerelateerd

  1. Jaffa 1
  2. Jaffa, the old city
  3. Day 2: Exploring Jaffa
  4. Tel Aviv – Yafo
  5. The Palestinians who never left
  6. How a 12th-Century Fortress Became Israel’s Newest Luxury Hotel

One thought on “Dit is het Land: Joppe/Jaffa

  1. Pingback: Dit is het Land: Nazareth | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.