Nieuwe convenantvoorwaarden die van toepassing zijn op de Ouden

Voordat het Nieuwe Verbond door de dood van Jezus was bekrachtigd, werden de voorwaarden ervan van toepassing gemaakt op degenen die geloof hadden. Als we deze kijk op Gods omgang met de Ouden niet hebben, beweren we praktisch dat God twee regelingen heeft voor de vergeving van zonden, één door geloof in Christus, die van toepassing zijn sinds Golgotha, en een ander door algemeen beschouwd geloof, zonder verwijzing naar de dood van Christus en het verbond dat erdoor werd bekrachtigd. Als God de aartsvaders alleen op grond van hun geloof zou kunnen aanvaarden, en hen zou kunnen rechtvaardigen zonder rekening te houden met het bloed van het nieuwe verbond dat is vergoten voor de vergeving van zonden, zou Hij evengoed anderen op dezelfde manier kunnen aanvaarden.
Dit zou hetzelfde zijn als te zeggen dat Christus onnodig stierf. Integendeel, er is maar één weg naar verlossing die in de Schrift wordt genoemd.

“We lezen:” Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. ”

“Nu, het is niet alleen om zijnentwil geschreven dat het aan hem werd toegerekend, maar ook aan ons, aan wie het zal worden toegerekend, als we geloven in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt; Die werd verlost voor onze overtredingen, en werd opnieuw opgewekt voor onze rechtvaardiging.”(Rom. 4: 3, 21-25; 3: 22-26.)

De niet-toerekening van zonde waar ze bestaat en de toerekening van gerechtigheid waar ze niet bestaat, kan alleen worden bereikt met het oog op een regeling die voldoet aan de goddelijke gerechtigheid. De offers die door de patriarchen werden gebracht, waren een erkenning van hun behoefte, maar die offers konden de zonde niet wegnemen, net zo min als die van het Wetsverbond. De enige bevredigende regeling is die in het Nieuwe Verbond bekrachtigd door het bloed van Jezus; en we moeten concluderen dat de vergeving van zonden en de toerekening van gerechtigheid zich uitstrekte tot degenen die geloof hadden in God en geloofden wat Hij hen vertelde, vóór de dood van Christus, waren op de voorwaarden van het Nieuwe Verbond, in afwachting van de daadwerkelijke inauguratie van de regeling. Dat wil zeggen, God het risico nam, als er al een was, om het geloof van Abraham als gerechtigheid aan te rekenen, gezien het offer dat vanaf de grondlegging van de wereld was geregeld. – Boek des Levens, dat toebehoort aan het Lam dat werd geslacht (Openb. 13. 8).

“En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden, zij van wie de naam niet is geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van vóór de grondlegging der wereld.” (Opb 13:8 NB)

“De gerechtigheid die uit geloof is”

werd bekendgemaakt aan de Joden. (Deut. 30: 11-14; Rom. 10: 8-12.)

“11  Want dit gebod dat ik je heden gebied: het is niet te wonderlijk voor je en niet te ver weg is het; 12 niet in de hemelen is het,- om te zeggen ‘wie zal voor ons opklimmen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, zodat wij het kunnen doen?’; 13 niet aan de overzijde van de zee is het,- om te zeggen ‘wie zal voor ons oversteken naar de overzij van de zee, het voor ons halen en het ons doen horen, zodat wij het kunnen doen?’; 14 nee, zeer dicht bij je is het woord: in je mond en in je hart, zodat je het kunt doen! ••” (De 30:11-14 NB)

“8 Nee, wat zegt zij?- ‘dicht bij jou is het woord, in je mond en in je hart!’; dat is het woord des geloofs dat wij prediken,(-) 9 omdat, als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, je zult worden gered. 10 Want met een hart gelooft men tot gerechtigheid en met een mond belijdt men tot behoud. 11 Want de Schrift zegt: al ‘wie in geloof vertrouwt op hem zal niet worden beschaamd’. 12  Want er is geen verschil tussen Judeeër en Helleen; want hij is aller Heer, rijk jegens allen die hem aanroepen.” (Ro 10:8-12 NB)

Dit was iets wat ze hadden kunnen doen, terwijl het Wetsverbond hun vermogen te boven ging. Sommigen van hen hadden geloof en kregen er een goed rapport doorheen. (Hebr. 11: 30.)

“In geloof zijn de muren van Jericho gevallen nadat zij gedurende zeven dagen waren omcirkeld.” (Heb 11:30 NB)

Door deze handelingen van God met Zijn getrouwen uit de oudheid kan dat zo zijn
onderscheidden dat het God behaagde om onder het Nieuwe Verbond degenen te aanvaarden die eerder geloof in Hem hadden de bekrachtiging en formele publicatie van het Nieuwe Verbond, zonder het te negeren of zonder het in overweging te nemen van Zijn kant, maar in afwachting ervan.

+

Engelse versie / English version: New Covenant Terms Applicable to the Ancients

Voorgaand

Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

Verzoening en de gekochte race

Vervolg: Inhuldiging van het nieuwe verbond

++

Aanvullende lectuur

 1. Aanwijzingen voor redding te vinden
 2. Geluk te vinden bij Jehovah God
 3. Geloof in God
 4. Geloof in God nodig om Hem te kunnen naderen
 5. Geloof in God versus geloof in mensen
 6. Geloof in Jeshua als de Messias
 7. Geloof in Jeshua, Jesjoea of Jezus door een Jood
 8. Geloof in Jeshua of geloof in Jezus
 9. Geloof in Jeshua – reden
 10. Genade
 11. Genade als menselijke of goddelijke uitvoering van of goedertierendheid of barmhartigheid
 12. Genade bereiken
 13. Genade – Blik op
 14. Genade brengt een ontzien
 15. Genade en hoop voorziening
 16. Genade en verwerven
 17. Genadegave
 18. Genade gave of vergiffenis schenking
 19. Genadegever
 20. Genade heeft te maken met verzoening
 21. Genade is ook Onverdiende goedheid
 22. Genade met verandering
 23. Genade van Godswege via Christus Jezus
 24. Genade van God voor iedereen
 25. Genade verkrijgen
 26. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 27. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #4 Zonen en verbondtekens
 28. Geloof in zoon van God opening naar eindeloos leven
 29. Geloof voor drager van genade
 30. Geloof voor vergiffenis

2 thoughts on “Nieuwe convenantvoorwaarden die van toepassing zijn op de Ouden

 1. Pingback: Inhuldiging van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.