Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Wanneer we onszelf christen noemen houdt dat in dat wij én Christus Jesus (Jeshua) moeten volgen maar ook dat wij de leerstof die Jezus predikte ook tot de onze maken en deze aan anderen leren kennen. In het vorige hoofdstuk “Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen” hebben wij gezien dat wij bij elkaar moeten gebracht worden door het zoenoffer van Jezus Christus, waarbij hij niet zijn wil volbracht, maar wel deze van zijn Vader. Hij werd ter dood gebracht aan een houten staak, waardoor hij een einde bracht aan de dood door zonde. Door de marteling die Jezus onderging aan die houten paal werden wij door zijn overgave verlost of bevrijd van de straf voor zonde die over de mens was gekomen in de vroege tijden.

In de Hof van Eden was de slag geslagen en de goede relatie met God verbroken. Nu had de eniggeboren zoon van God die verhouding tussen de mens en de Allerhoogste weer goed gemaakt. Het zoenoffer van Jezus kon een einde brengen aan de vijandigheid.

WLANL - Pachango - Catharijneconvent - Kruiswe...

Pachango – Catharijneconvent – Kruiswegstatie 1, Ecce homo, Christus door Pilatus getoond (Photo credit: Wikipedia)

Christus kwam en predikte vrede aan alle buitenstaanders en vrede aan de insiders en wij konden zien hoe belangrijk die vredesboodschap is voor het welslagen van de bevrijding of de genadegave die Christus ons aanbiedt. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament zal je zien dat Jezus niet alleen sprak om ze allemaal als gelijken te behandelden. Met zijn loskoopoffer maakte hij ook ons gelijk. Door hem hebben wij allen delen van dezelfde Geest en gelijke toegang tot de Vader. Zeker als wij gedoopt zijn of dicht bij de doop bevinden, wordt er van ons een bepaalde houding verwacht die anders is dan die van de niet-gelovigen. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen de atheïst die goed doet en de gelovige die goed doet.

Voor degenen die Jezus als hun verlosser hebben aangenomen is Gods belofte van het koninkrijk onderdeel van het geloof en zou dit het thuisland moeten vormen voor de gehele gemeenschap van gelovigen. In het geloof in Jezus moeten onze woorden en daden, die onder zijn genade vallen, van een uitzonderlijke kwaliteit worden die ons apart plaatst of ‘heiligt‘ en waarbij wij we niet langer vreemden of buitenstaanders voor elkaar zijn, maar broeders en zusters in Christus. Wij, die Jezus volgen, behoren op dezelfde plaats thuis te horen. Waar twee of drie mensen zich verzamelen in de naam van Christus Jeshua, hebben we een gemeenschap van gelovigen, acceptabel voor God en wordt het mogelijk gemaakt in staat te zijn om meer inzicht te krijgen. Waar we ook mogen samen komen, met twee, drie of meer, in de naam van Christus, zal God voor ons klaar staan om een huis voor ons te bouwen. Hij gebruikt ons allemaal – ongeacht de wijze waarop we hier tot Hem zijn gekomen – en geeft ons een plaats in wat Hij bouwt met Jezus als de ‘hoeksteen‘.

God bracht Jezus op deze aarde om mensen bijeen te roepen en gebruikt de apostelen en profeten voor de stichting. Nu gebruikt hij ons door steen voor steen juist te plaatsen. Die opbouw van steen voor steen wordt bij elkaar gehouden door Christus Jezus als de hoeksteen. Wij kunnen dag na dag zien hoe dit gestalte krijgt – een heilige tempel gebouwd door God, waarbij wij allemaal worden ingebouwd, in een tempel waarin God helemaal thuis is. Als wij dan ook samenkomen moeten we blij zijn dat we samen kunnen komen tot een woonstede Gods.

“19 Dus zijt ge dan geen ‘vreemdelingen en bijwoners’ meer, nee, ge zijt medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is 21 op wie heel dat welsaamgevoegde gebouw uitgroeit tot een heilige tempel, in de Heer, 22 in wie ook gij mee-opgebouwd wordt tot behuizing van God, in de Geest.” (Efeziërs 2:19-22 NB)

Vanuit Efeze verspreidde het evangelie zich door “bijna geheel Azië” (19:26). Door de opvolging van Jezus gebod om het Goede Nieuws verder te verkondigen kon het zich over de gehele wereld verspreiden. Vandaag moeten wij echter niet denken dat zulk een verspreidingswerk niet meer nodig zou zijn.

Bible School in USA

Samen komend om als broeders en zusters in Christus verenigd te voelen en lof te brengen aan de Allerhoogste, de Vader van ons en Jezus Christus.

Het woord Ekklèsia {ecclesia} wordt door de apostel Paulus in die brief aan de Efeziërs voor het eerst gebruikt om de universele kerk mee aan te duiden in plaats van de lokale kerken die Paulus had gesticht. In het vorige hoofdstuk zagen wij al dat Paulus er van overtuigd was dat de verlossing al ter beschikking lag voor iedereen, maar hoe elk een voor zich die verlossing nog zelf moest bezegelen, door naar die genadegave te leven. Ook andere apostelen, zoals de broer van Jezus, gaven te kennen dat geloof zonder werken dood is.

“ja, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” (Jakobus 2:26 NB)

Velen die zich ‘wedergeboren’ noemen mogen zich misschien beroemen dat zij niets meer hoeven te doen en dat zij sowieso steeds gered zullen zijn en Gods Koninkrijk zullen binnen gaan. Zij kunnen dan beter de parabels of gelijkenissen die Jezus tijdens zijn leven heeft gegeven nog eens overlezen. Daarin zullen zij kunnen horen hoe Jezus mensen waarschuwt om klaar te zijn voor als Jezus wederkomt, en hoe moeilijk het wel mag zijn voor een mens om de nauwe poort door te kunnen.

We moeten voorzichtig zijn in het maken van onze keuzes, maar ook in hoe wij omgaan met anderen en personen accepteren of verwerpen. Degenen die profiteren van Jesua’s constructieve oprichters steen mogen geen gemeenschap weigeren aan andere stenen van de tempel. Het weigeren van  anderen om met u een ontmoeting te hebben zou een ontkenning zijn dat ze deel uitmaken van dat ene lichaam dat werd verlost door het ‘kruis’. Jezus, die zulk een dood aan een houten paal heeft ondergaan, heeft zijn bloed vergoten om ons allemaal één te maken. De Messias heeft dingen tussen ons opgemaakt, zodat we nu tezamen hierop zijn, zowel nietjoodse buitenstaanders als joodse insiders. Hij scheurde de muur die we gebruikt hebben om elkaar op afstand te houden. Hij heeft de wet code ingetrokken die zo verstopt geworden was met kleine lettertjes en voetnoten dat het meer hinderde dan dat het hielp. In plaats van verder te gaan met twee groepen mensen, van elkaar gescheiden door eeuwen van vijandschap en achterdocht, creëerde hij een nieuw soort mens, een nieuwe start voor iedereen. Jezus wilde alles afschaffen wat menselijkerwijs ons uit elkaar zou houden, voor in zichzelf een nieuwe mens te maken, en aldus vrede makend.

“13 Maar nu zijt gij die ééns ver weg zijt geweest door Christus Jezus ‘nabij’ geworden, {Jesaia 57:19} door het bloed van de Christus. 14  Want hij is onze vrede, die de beide delen één gemaakt heeft en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, heeft weggebroken met inzet van zijn vlees, 15 door de Wet, vol geboden in de vorm van menselijke verordeningen, buiten werking te stellen, om de twee met inzet van zichzelf te herscheppen tot één nieuwe mens zo vrede stichtend,” (Efeziërs 2:13-15 NB)

De volgelingen van Christus zouden allemaal deel moeten uitmaken van één grote familie. In elke familie heb je verschillende personages of karakters en de broeders en zusters die uit huis gaan om te trouwen en om nieuwe gezinnen te creëren. Weer met hun kinderen zullen zij zich verenigen tot een eenheid (gezin), dat ze zich met de grootouders  en met tantes en ooms zal verbinden. Hoewel ze dingen anders kunnen doen, blijven ze nog steeds één grote familie. Zo ook ook voor de christelijke gemeenschap. Er kunnen verschillen zijn, maar we mogen onder elkaar geen verdeeldheid en disharmonie handhaven binnen het “een nieuwe mens” zijn, omdat dat een godslastering tegen het lichaam en bloed van de Heer zou zijn.

+

 Voorgaande artikelen:

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Vervolg: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

Engelse versie / English version: Atonement And Fellowship 3/8

++

Lees ook:

 1. Geschapen om te leven in relatie met God
 2. Geloof In Jezus Christus
 3. Jezus moest sterven
 4. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 5. Het Zoenoffer
 6. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 7. Indien u nu zou sterven
 8. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 9. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 10. Bescherming door leven in Christus
 11. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 12. Wat gebeurt er als wij sterven
 13. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 14. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 15. Zo maar gerechtvaardigd?
 16. Tot bewust zijn komen voor huidig leven

+++

 • Morning Prayer 5.31.14, The Visitation of Mary (dailyoffice.org)
  Christ was faithful over God’s house as a son, and we are his house if we hold firm the confidence and the pride that belong to hope.
  +
  Almighty God, you have given us grace at this time with one accord to make our common supplications to you; and you have promised through your well-beloved Son that when two or three are gathered together in his Name you will be in the midst of them: Fulfil now, O Lord, our desires and petitions as may be best for us; granting us in this world knowledge of your truth, and in the age to come life everlasting. Amen.
 • The New Testament Church …. Continued (adisaadeministries.wordpress.com)
  Christ puts you into the place that He wants you and everyone is a lively stone fitly framed together and growing into an holy temple of the Lord. But Jesus Christ Is The Chief Cornerstone! We are part of His Body and we are commanded not to despise weaker or less prominent Brethren an the Word of God gives the example of the human body – we are not all eyes, we are not all feet, we are not all some part that everybody sees – but there are important unseen ministries that Jesus Blesses and are definitely part of His Body – part of His Church! 1 Corinthians 12:12-31
 • A Leper, a Gentile, and a Little Old Lady Matthew 8:1-17 (whatshotn.wordpress.com)
  In chapters 1 and 2, Matthew gives us a record of matters which relate to the birth of the Lord Jesus. This account of His birth was designed to show the reader how Jesus was the promised Messiah. He was the seed of Abraham (1:1) and of David (1:5-6). Thus, He was born in the Messianic line. Four times in these two chapters Matthew indicates that these events fulfilled Old Testament prophecies.
  +
  in the context of Matthew’s account, it is not one’s ethnicity that determines one’s eternal destiny, but his faith. John the Baptist made it clear that many Jews would not enter into the kingdom of heaven, but rather into eternal judgment
 • The Ascension marks our new beginning in Christ (catholicherald.co.uk)
  Describing the Ascension in the Acts of the Apostles, St Luke shows Jesus preparing his disciples for the Ascension. Far from preparing his disciples for an absence, Jesus prepared them for the next, and yet more wonderful, expression of his presence. The Ascension would be the beginning of everything that Jesus had been working towards. “It is what you have heard me speak about: John baptised with water, but you, not many days from now, will be baptised with the Holy Spirit.”
 • Third Jewish Temple: The Temple of God? (endtimesprophecyreport.wordpress.com)
  A popular teaching that has taken hold in the end times church–especially in the English-speaking world–is that the Jews will rebuild their temple in Jerusalem. This Third Temple will to be rebuilt on the Temple Mount.This “Third Temple” (it would more accurately should be called the Fourth Temple, but more on that later) is the subject of many words in many books, many charts and timelines, as well as the basis for much of the teachings that circulate in the Christian Church about the time immediately preceding the Second Coming of Jesus Christ.An entire eschatology has been erected around the appearance of this Third Temple–this temple of God–in the end times.
 • Ephesians 1-3 (mybiblereadingplan.wordpress.com)
  That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him: The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power, Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come: And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
 • The Reformers Missed The Supreme Sola – The Sixth Sola – Sola Christus Emphainein – Emphasize Christ Alone – Christ Centered (christcenteredteaching.wordpress.com)

  Christ is due the supreme preeminence in everything befitting His supreme nature over everything.

  This is what it means to be Christ Centered. To emphasize Christ Alone. Jesus is the center of our spiritual universe.

  It is up to today’s reformers to have the courage to influence a more Christ-like Church as the reformers of 500 years ago.

  But we will only become more Christ-like if we hear and are told about Christ.

 

27 thoughts on “Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

 1. Pingback: Een nieuw seizoen voor de deur | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 2. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling | Broeders in Christus

 5. Pingback: Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 9. Pingback: Jongmense wil nie meer sit en luister nie | Stepping Toes

 10. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 11. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie? | Broeders in Christus

 13. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 14. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest | Broeders in Christus

 16. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

 17. Pingback: Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 18. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 19. Pingback: Zelfverloochening en witwassen door doop | Broeders in Christus

 20. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 21. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem | Broeders in Christus

 22. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Verkondiger Jezus ook de redder – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Gedachte voor vandaag “Verschillende gaven, maar slechts een Geest” (30 augustus) | Broeders in Christus

 25. Pingback: Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging – Some View on the World

 26. Pingback: Gedachte in deze coronacrisis periode: Wees Sterk – Some View on the World

 27. Pingback: Laat je niet misleiden in deze feestperiode | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.