Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

Biblical Tabernacle

Het Bijbelse Tabernakel – Philip Y. Pendleton, “A Brief Sketch of the Jewish Tabernacle” 1901

In Exodus 26 wordt er veel nadruk gelegd op het tabernakel dat “één” was, zodanig aan elkaar vast gebonden of verbonden dat het de les van eenheid onderwees. Het geestelijke tabernakel, de gelovigen, werd “getoond”  of “gestemd” door de Heer – dit bij de vertaling van een Grieks woord dat ‘kruisiging‘ suggereert (Hebreeën 8: 2). Door het kruis, werd de ene, verenigd tabernakel, of samengebonden tent gestemd. Het afbreken van die structuur door het lichaam uit elkaar te trekken of te verdelen is als het werk van het kruis ongedaan maken.

“1  Maar hoofdzaak bij al wat gezegd wordt is, dat wij zo’n hogepriester hebben die gezeten is ter rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, 2 een bedienaar van de heiligdommen en de waarachtige tent die de Heer heeft opgeslagen, niet een mens. 3 Want iedere hogepriester wordt aangesteld om gaven en offerdieren te offeren; vandaar de noodzaak voor hem om iets te hebben dat hij kan offeren. 4 Als hij het dan op aarde was, zou hij niet eens priester zijn, omdat er al zijn die een Wet volgend gaven offeren. 5 Zij vereren een aanduiding en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes ingefluisterd kreeg toen hij op het punt stond de tent te voltooien; want hij verklaart: ‘zie toe dat je alles maakt naar het voorbeeld dat jou is getoond op de berg!’. {#Ex 25:40} 6  Maar nu heeft hij een evenzo voortreffelijker bediening gekregen als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat op betere aankondigingen gevestigd en gewettigd is. 7 Want als dat eerste onberispelijk was geweest, was er geen plaats gezocht voor een tweede. 8 Want hij berispt hen als hij zegt: ‘zie er komen dagen, zegt de Heer, dat ik over het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond zal vervolmaken, 9 niet als het verbond dat ik sloot met hun vaderen op de dag dat ik hen bij hun hand nam om hen uit te leiden uit Egypte,- omdat zij in mijn verbond niet bleven en ík mij niet meer om hen bekommerde, zegt de Heer; 10 omdat dit het verbond is waarmee ik mij aan het huis Israël na die dagen zal verbinden, zegt de Heer: ik zal mijn wetten een plaats geven in hun denken en ze schrijven op hun harten; ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot gemeente zijn;” (Hebreeën 8:1-10 NB)

Heart of Jesus

Heart of Jesus (Photo credit: Wikipedia)

In Christus hebben we de eer om de Vader te leren kennen, die Jezus heel goed kent en hem in een hogere positie heeft geplaatst, als leidsman en redder van de mens. Door Jezus wil God Israël hun ongehoorzaamheid vergeven en de weg openen tot anderen.

“hem heeft God verhoogd tot leidsman en tot redder, aan zijn rechterhand, om aan Israël omkeer te geven en vergeving van zonden;” (Handelingen 5:31 NB)

Jezus had de schapen voor zich geplaatst, zichzelf opofferend indien nodig. We moeten onszelf ook opofferen in de naam van Christus en samenkomen met de andere schapen die Jezus in gedachten had naast de voorheen neergeschreven leden van de stammen van Israël. Het is Jezus die hen verzamelt en in gemeenschap brengt. Ze zullen ook zijn stem te herkennen. Dan zal het één kudde, één Herder zijn. Dit is de reden waarom de Vader van Jezus houdt: omdat hij vrijelijk zich inzette voor anderen en zijn eigen leven vrijwillig neerlegde voor vele anderen.

“15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken; en ik zet lijf-en-ziel in voor de schapen; 16 nog andere schapen heb ik die niet van deze hof zijn: ook die moet ik omhoog leiden,- ze zullen horen naar mijn stem en het zal worden: één kudde, één herder; 17 daarom heeft de Vader mij lief: omdat ik mijn lijf-en-ziel inzet, om die ook weer terug te krijgen;” (Johannes 10:15-17 NB)

In de Heilige Schrift was de opgetilde koperen slang op de “standaard” een symbool van de gekruisigde Christus. Keer op keer lezen wij in het Boek Jesaja dat een “standaard” of banier zal worden ‘opgetild’ om mensen bij elkaar te verzamelen. (Jesaja 5:26; 13: 2, 11:12, 18: 3; 62: 10). Dit was het idee van een banier opgeheven. Dus onze gezamenlijke reactie op het kruis van Christus moet zijn om samen te komen tot hem. En we moeten er rekening mee houden dat een aantal van die Jesaja passages spreken over wat er zal gebeuren in de laatste dagen, wanneer het verdeelde Israël zich zal verenigen op basis van haar aanvaarding van de gekruisigde Jezus.

Meer en meer mensen zullen tot Christus Jezus, Jeshua, de Nazarener man komen. Zij zullen komen te erkennen dat die man zijn leven gaf voor de zonden van allen. Al degenen die bereid zijn om Christus te volgen zouden de vlag van het Evangelie moeten hijsen om een verre natie te signaleren. Allen zouden moeten juichen en anderen tot  aan de uiteinden van de aarde het moeten laten horen. Zij zullen niet bang zijn om een vlag op een open heuvel op te trekken en het luid uit te schreeuwen.
We moeten de aandacht van de wereld zien te krijgen en naar hen zwaaien met de nodige belangrijke informatie. Samen moeten wij richting geven naar het zenuwcentrum van de geestelijke macht, aan alle mensen die Christus willen accepteren en van zijn vader willen houden. We moeten de oproep van de trompet horen en luisteren! We hebben de taak gekregen om uit de wereld te lopen, door het opzij zetten van de formele tradities en valse leer. Loop uit de poorten. Ga aan de slag! Bereid de weg voor de mensen. Bouw de snelweg. Zet u er toe! Stel niet uit maar gaat uit om het Goede Nieuws te verkondigen! Ruim het puin, takel hoog een vlag, een signaal naar alle volkeren!

“Opheffen zal hij een banier voor de volkeren van verre, ze tot zich fluiten vanaf de rand van de aarde; en zie hoe haastig er lichtvoetig een aankomt!” (Jesaja 5:26 NB)

“Draagt een vaandel naar een kale berg, verheft tot hen de stem; wenkt met de hand dat ze binnenkomen door de poorten der prinsen.” (Jesaja 13:2 NB)

“Opheffen zal hij een vaandel onder de volken en verzamelen Israëls verstotenen; Juda’s verstrooiden zal hij bijeenhalen van de vier vleugels van de aarde.” (Jesaja 11:12 NB)

“Alle ingezetenen der wereld en bewoners der aarde,- alsof men een vaandel opheft in de bergen zult ge het zien, alsof men een stoot geeft op de ramshoorn zult ge het horen! ••” (Jesaja 18:3 NB)

“Trekt voorbij, trekt door de poorten, baant de gemeente de weg!- hoogt op, hoogt de heirbaan op, ontdoet hem van stenen, heft een banier omhoog voor de gemeenschappen!” (Jesaja 62:10 NB)

English: Einot Zukim (Ein Fashkhe) Reserve, Is...

Einot Zukim reservaat aan de Dode Zee, Israël. –  עברית: שמורת עינות צוקים (עין פשחה), ים המלח, ישראל). (Foto credit: Wikipedia)

+

 

Voorgaande artikelen:

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen

Vervolg: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

English version: Atonement And Fellowship 6/8

++

Aanvullende lectuur:

 1. Het Tabernakel
 2. Christus Jezus: de zoon van God
 3. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 4. De Leidsman van geloof
 5. Het scheuren van het voorhangsel
 6. Niet goddelijkheid van Christus toch
 7. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 8. Jezus stervensdag
 9. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 10. Andere schapen

+++

 • War in Heaven [Part 1] (theredeemerlives.blogspot.com)
  The mercy seat is situated right on top of the ark of the testimony/ark of the covenant (a golden box) (Numbers 7:89  And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims: and he spake unto him. Exodus 25:22, 26:34) Inside the ark of the testimony/ark of the covenant there were two tablets of stones on which there were written the Ten Commandments of God, which He Himself wrote with His own finger (Exodus 40:20  And he took and put the testimony [Ten commandments] into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark). Thus, the very foundation of the throne/government of God is His very own law [Ten Commandments] since he sits on the Ark of the Covenant which has the Ten Commandments inside. Therefore, since Lucifer was the covering cherub who covered by his wings on top on the ark of the covenant, then it is evident that he was the protector of the very law of God [Ten Commandments] that was in the Ark of the Covenant.
 • Pleading the Blood of Jesus Is it Right or Wrong? (discerningtheworld.com)
  Many people in the Charismatic and Pentecostal camp love to “plead the Blood of Jesus” over themselves and others and everything for that matter, turning the blood of Jesus into a magic ritual of sorts, a magic wand that will protect you from evil, cleanse you, heal or deliver you.  Pleading the Blood of Jesus is not biblical. No where in the bible does Jesus tell you to plead His Blood over yourself.  No where in the bible does anyone plead the Blood of Jesus over themselves or others. This teaching is taught in churches and you read in many books that you need to cover yourself with the blood of Jesus for protection 24/7 as though it’s the biblical thing to do.  It’s not and here is why.

  +

  You can’t spiritually plead the blood of Jesus or cover unbelievers with the Blood of Jesus in order that they one day become saved. Jesus’ blood is a once off covering of our sin and not a repetitive act of sacrifice like they did in the Old Testament.  We do not touch the blood of Jesus Christ, only Jesus can do that.  It’s immediately applied by Jesus to those who receive salvation that they can now came into God’s presence and have an eternal relationship with Jesus Christ.  See article on: What is Entering ‘The Presence’ Really all About?
 • Defending the Faith: October’s Feast of Tabernacles (deseretnews.com)
  This year, in 2014, Passover extended from April 14-22, while the Feast of Tabernacles will be celebrated Oct. 8-15. The similarity to the modern Mormon general conference calendar probably isn’t entirely coincidental: Both the ancient festivals and our modern conferences originated in societies dominated by the agricultural cycles of seedtime and harvest.
  +
  Themes of atonement and of God as creator permeate both King Benjamin’s speech and Ezra’s Sukkot remarks (see Nehemiah 8:13-18). Moreover, Ezra explicitly addressed “those that could understand” (see Nehemiah 8:3), and “every one having knowledge, and having understanding,” took an oath before him (see Nehemiah 10:28-29). King Benjamin too spoke only to those “who (could) understand (his) words” (see Mosiah 2:40).
 • The Killing Fire of God (paulvanderklay.wordpress.com)
  The god of religion like we find in the Bible, and especially in the book of Leviticus is

  • meets out inordinate punishment for violation of petty rules
  • uncaring about human beings or their feelings
  • such texts invite modern religious person to be petty about arbitrary rules and uncaring about the feelings even of loved ones.
 • Jesus Ever Lives Above, for You to Intercede (thegospelcoalition.org)
  Jesus intercedes for believers. This is a classical, if often neglected, part of Christian theology. Intercessory prayer was a part of Christ’s earthly ministry (John 17, Luke 22:32), and the Scriptures teach that he now intercedes for us from the throne of heaven in his exalted life above (Romans 8:34, Hebrews 7:25, I John 2:1).
  +
  Christ lives perpetually to intercede for us. This is frequently referred to as Christ’s high priestly ministry. The relevant themes are perhaps strongest in Hebrews
  +
  Christ’s sacrifice is once-for-all—it does not have to be repeated, unlike the annual sacrifices of Yom Kippurim. Moreover, unlike OT high priests, Jesus has a permanent high priesthood: he lives forever, and death cannot remove him from office. In the broader context, his priesthood is superior because it is in the line and likeness of Melchizedek, not of Aaron. Unlike other high priests, he is “holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens” (7:26), so he does not need to offer sacrifices for his own sins before he offers them for the sins of others (7:27). For all of these reasons, and more, “he is able to save completely those who come to God through him” (7:25), precisely “because he always lives to intercede for them” (7:25). In other words, the complete salvation of his people turns on the efficacy of his perpetual intercession, and the efficacy of his perpetual intercession turns on the once-for-all sacrifice he has offered, and on his own everlasting life.
 • Is the Devil Your Scapegoat? (plaintruth.com)
  we can easily see that the position of High Priest is still with us IN HEAVEN today. In the New Testament, the Day of Atonement is referred to as “the Fast” (Acts 27:9). The fact that this day was still be followed is an indication that it was observed by Christians after Christ’s resurrection. The Bible clearly shows that the Old Testament Holy Days , such as Pentecost were observed by Christians after Jesus’ resurrection (Acts 2:1), and were all still recognized as being in force.
  +
  Without knowing Christ, one can not know the meaning of the Day of Atonement! Without understanding the scapegoat of Leviticus 16, we cannot see that we are truly to blame for our own sins, but our loving Father, and Son, Jesus Christ, has found a way out for us, that we can live forever with our God in complete harmony.
 • Invitation to Life (markdaniels.blogspot.com)
  Grace is God’s charitable offer of new and everlasting life for everyone who repents for sin and follows Jesus.In fact, in the original Greek in which the New Testament was written, the word we translate as grace is charitas, which we’ve carried over into English as charity.Charity, like grace, can be given. It can be received. It can be rejected and thrown away. But grace, like charity, cannot be earned.
  • Catholic Caucus: Daily Mass Readings, 10-16-14, OM, St. Hedwig, St. Margaret Mary Alacoque (freerepublic.com)
   In Christ we have redemption by his Blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his grace that he lavished upon us.
   In all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will in accord with his favor that he set forth in him as a plan for the fullness of times, to sum up all things in Christ, in heaven and on earth.
  • God is Loving Savior, the Savingly Loved One, and Saving Love Itself: Reflections on Moltmann’s “Doxological Trinity” (theologicalgraffiti.com)
   Some Christians think God became a Savior only after the historical crucifixion of Messiah Jesus of Nazareth. For these Christians, God is not a Savior essentially, but incidentally. “Saving” is an activity God could do without; it’s not something God “has to do.” God is a Savior as a result of historical events, not because it is who God is in God’s very nature. If humanity has not sinned, Jesus Christ would not have been ‘necessary,’ and God would not be a Savior. – See more at: http://theologicalgraffiti.com/God-is-Savior-Moltmann-Doxological-Trinity#sthash.VKiJmExc.dpuf
  • Luke 12:50-53;14:26, Mark 3:33-35 – Division or Peace? (charlietaylorministries.com)
   Jesus was saying that after His death and resurrection in Jerusalem, the people of the city would be divided up as thousands would believe the Gospel but the majority would not. Jesus came to bring peace between God and man for all those who would believe, but within many families, some would believe and others not. Therefore there would be a division within many families about who Jesus is. Concerning Jesus, decisions have to be made, there is no neutral ground. Families can disagree on politics or sports and still remain close, but they would not be able to disagree on Christ and remain as close as they were. Historically, after the resurrection, when the Christian movement gained momentum in Jerusalem, many families were divided. Parents told children, “If you forsake your traditional religion and follow Jesus, then we no longer have a son or a daughter.” This is why Jesus was warning them to be prepared for the consequences, and why in parallel passages He said, “He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me…and He who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.”(Matt.10:34-38). Our belief in and devotion to Jesus is such a priority it means life itself to us, and we may need to even sacrifice worldly relationships if given no other choice. Jesus came to bring peace between God and mankind, but not necessarily between people because they must choose between Jesus and the world. The decisions people make about Jesus may bring division and strife.
  • The stone the builders rejected (sinnerandsaint.typepad.com)
   You could imagine the anger the parents of the boy who died had as this neighbor ignored what their son did, never thanked them, and never really showed sorrow or appreciation. Now this is a made up story but we could hardly imagine what our Father in heaven is going through with his creation that ignores the death of Jesus for them. Jesus…the only forgotten Son.
   +
   God entrusted the Covenant to Israel since the time of their deliverance from Egypt. The harvest had come with Jesus birth…it was expected that there would be fruit. The people of Israel should have produced fruits from their faith. But they never shared the promise of the Messiah with those around them. God had sent many messengers to His people; prophets that proclaimed the coming of the Messiah ending with John the Baptist who prepared the way for Christ. Yet they rejected the prophets…many were even killed like John the Baptist.
  • Listen: God’s Plan for the Nations, Part 3 (Second Coming Chapel with Daniel Whyte III) (blackchristiannews.com)
   We have the assurance that God’s Son will rule. Verse 7 reads, “I will declare the decree: the Lord hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.” As I explained previously, this passage has a two-fold implication. First, this is one of the coronation psalms, in that it was recited as one of the Jewish kings from the line of David was ascending the throne of Israel. However, it is also a messianic psalm, in that it looks to the future reign of Jesus Christ, who is not only God’s Son, but David’s descendant.
   God assures us that despite the raging of the heathen and the rebelliousness of the Gentile nations, Jesus Christ will sit on the throne of David in Jerusalem one day.Right now, the world is engaged in a struggle between the forces of good and evil that began in the Garden of Eden. The devil was cast out of Heaven for trying to dethrone God. Since he was unsuccessful in that first attempted rebellion, he is now trying to prevent the rule of God in the earth. When he introduced sin into humanity’s bloodstream, he did so to get man to choose self over God, and by choosing self, man chooses Satan. The devil is working hard to keep billions of people enslaved in the muck and mire of sin and false religion. He does not want Jesus Christ to rule in our hearts or in the earth.
   This struggle will culminate during the seven-year tribulation period in which Satan will present his antichrist to the world. He will gather the nations together under his control in order to crush all those who refuse to worship him and to oppose the return of Jesus Christ. But, no matter how many troops Satan can muster against the armies of Heaven, God gives us the assurance that His Son will rule over the earth.

14 thoughts on “Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

 1. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 4. Pingback: Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping | Broeders in Christus

 5. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

 8. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

 9. Pingback: Bij de opening van het seizoen 2018-2019 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 11. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen – Jeshuaist

 12. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst – Jeshuaist

 13. Pingback: Vragen om onder de vleugels van God te komen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.