Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme

Toestroom van vluchtelingen

De laatste maanden werd West Europa overstroomd door een golfvloed van mensen die de oorlogsgebieden in het Midden Oosten hoopten te verlaten om ergens vredevol te leven. Hun tocht naar onze koude streken verliep niet zonder slag of stoot en velen lieten het leven er bij.

Jazedi of Jezidi’s, op een berg bij Sinjar aan de Iraaks-Syrische grens (rond 1920)

Bepaalde mensen wensten de Europese burgers angst aan te jagen door te verkondigen dat al die vluchtelingen Moslims waren die ons over de voet zouden lopen en het Islamitisch geloof de grootste godsdienstgroep van onze landen zou maken. Een groot deel van die vluchtelingen behoren echter helemaal niet tot praktiserende Moslims. Er zijn ook een deel christen groepen bij, of anders denkenden zoals de yazidi, welke aanhangers zijn van een syncretistische geloofsovertuiging waarin men christelijke, islamitische (sjiitische), zoroastrische, manicheïstische, mithraïstische en heidense elementen terugvindt.

Een zeer groot deel van die vluchtelingen tracht land de Middellandse zee hun vluchthaven te bereiken. In heel 2014 staken 219.000 vluchtelingen de Middellandse Zee over. In het midden van dit jaar bleken al zeker een kwart miljoen mensen de oversteek gemaakt te hebben.

Men zou denken dat de Westerlingen wel zouden begrijpen waarom zo vele mensen uit Syrië en Afghanistan wegtrekken nu dat het oorlogsgeweld daar maar blijft aanhouden en het er op lijkt dat het zo nog enkele jaren zal door gaan. Na de aftocht van de Amerikanen hebben de Irakezen ook nog niet veel verbetering gezien en worden zij in hun land geconfronteerd met verschillende geloofsgroepen die om de macht strijden. Ook daar vindt men Irakezen die het land verlaten om aan de dreiging van IS te ontkomen.

Hoorn van Afrika, uiterste oostpunt van het vasteland van Afrika, waar de Rode Zee uitmondt in de Indische Oceaan.

Ook de armoede en hongersnood in de Hoorn van Afrika of het Somalisch schiereiland zet mensen aan om naar het welvarende Europa af te reizen en Eritreeërs verlaten hun land om aan de onderdrukking te ontkomen. Alsook  geeft de armoedige en gewelddadige situatie in Pakistan aanleiding dat mensen hun weg naar Europa beginnen te zoeken en te vinden.

Griekenland en Italië trokken al een tijdje aan de alarmbel, maar eerst lieten de andere Europese lidstaten gedijen, zolang zij maar geen last van vluchtelingen hadden. De toevloed werd echter onoverzichtelijk en vele ingezetenen reageerden negatief op de toevloed van mensen die in hun gemeenten onderdak vonden.

Tegenstand

In Duitsland werden, door tegenstanders, verscheidene openbare gebouwen vernietigd zodat de vluchtelingen er geen onderdak zouden kunnen vinden. Men kan indenken dat het extra miljoen mensen in hun land de Duitsers zorgen doet baren. Doch vergeten zij dat deze mensen niet enkel onderdak moeten hebben, maar ook eten en gebruiksgoederen nodig hebben, wat de productie moet doen verhogen alsook de werkkansen moet verbeteren voor iedereen waarbij ook nog eens extra geld naar de staats- ziekte- en pensioen kas zal stromen waardoor de kosten van de veroudering en op pensioen gaan van de plaatselijke bevolking wat getemperd zal kunnen worden.

Prikkeldraad aan de grens van Slovakije met Kroatië © afp.

Met moeite wensten de Europese landen in te gaan op de herverdeling voorgesteld door de Europese Unie (EU). Verscheidene landen veegden ook hun voeten aan de Schengen akkoorden waarbij personencontrole aan de gemeenschappelijke grenzen werden afgeschaft, en stelden weer grenscontroles op. Weer zag men ijzeren gordijnen opduiken langs bepaalde landsgrenzen.

In Hongarije heeft eerste minister en lid van de Hongaarse Gereformeerde Kerk (calvinistisch) Viktor Orban zelfs de steun van het parlement gekregen om bij het Europees Hof van Justitie het spreidingsplan voor vluchtelingen aan te vechten. Dat plan, waarbij in totaal 160.000 vluchtelingen over de EU-lidstaten moeten worden gespreid, werd in september onder luid Hongaars protest goedgekeurd. Ook Slovakije kondigde al aan naar het Hof te zullen trekken.

Rechten van het kind

Met recht en reden maakt Amnesty International zich zowel zorgen over de hekken die overal aan de Europese grenzen worden opgetrokken, het geweld dat aan die grensovergangen gebruikt wordt om vluchtelingen en asielzoekers terug te drijven als over de samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije en Marokko die als poortwachters optreden.

Volgens de ngo zijn er aan de Europese grenzen nu al 235 km aan hekken opgetrokken, goed voor een investering van in totaal 175 miljoen euro. Dat geld had heel wat beter kunnen gespendeerd worden aan het begeleiden en helpen van die vele mensen. In plaats van vlugger te kunnen door trekken zorgen deze hekken eerder voor een oponthoud, meer moeilijkheden en wrevel. Wat zij enkel veroorzaken is dat de vluchtelingenroutes weer moeten verlegd worden en de vele kinderen met hun ouders nog langer moeten stappen door weer en wind met een tekort aan voeding.

“Zolang de pushfactoren, zoals conflict, geweld, vervolging en armoede, blijven bestaan, zorgen fysieke en andere barrières er alleen voor dat mensen andere landroutes, of nog gevaarlijkere routes nemen”,

Middellandse Zee staatkundig

Middellandse Zee staatkundige bekeken, gelegen tussen Zuid-Europa, West-Azië en Noord-Afrika

luidt het rapport van Amnesty International, dat eraan toevoegt dat al 3.500 mensen dit jaar het leven lieten op de Middellandse Zee.

De allerkleinsten zijn de dupe in heel deze historie. Meerdere jonge kinderen verloren het leven op zee, maar ook onderweg sneuvelden er van ontbering en van de slechte gezondheidstoestanden. Duidelijk schiet de bescherming van het onschuldige kind hier te kort.

Honderdduizenden gevluchte kinderen worden hier in Europa van jut naar jaar gestuurd. Het gros daarvan leeft in nood- en crisisopvang en moet heel vaak verhuizen. In deze penibele omstandigheden denken de ouders niet in de eerste plaats aan onderwijs en moet de scholing dan ook tekort komen. Ook is er onvoldoende toegang tot gezondheidszorg en worden de kinderen hun sociale contacten steeds onderbroken. Daarom zou er veel meer moeten gedaan worden dat de kinderen de bescherming en verzorging krijgen die ze nodig hebben en waar zij recht op hebben.

Rond terreurgebieden

Wij kunnen zien dat de landen rond de oorlogsgebieden niet happig zijn om die oorlogsvluchtelingen op te vangen. Maar zij noch Europa maken (maakten) voldoende aanstalten om op economisch vlak, waar men meestal het gevoeligst is, die gebieden onder druk te zetten om het geweld te beëindigen en de gevluchte bevolking te helpen.

Het gemeenschappelijk actieplan van de EU en Turkije negeert gewoon de mensenrechtenschendingen tegen vluchtelingen en asielzoekers.

Amnesty International dat de vluchtelingencrisis niet “existentieel” noemt , zegt

“De buurlanden van de EU moeten hulp krijgen om een asiel- en opvangsysteem te ontwikkelen, maar de EU mag geen beroep doen op staten die de rechten van vluchtelingen en migranten niet respecteren om het vuile werk te doen.”

Samen moet er gewerkt worden aan vooral “haalbare maatregelen” om de huidige crisis aan te pakken. De EU moet “veilige en legale” manieren voor vluchtelingen voorzien om Europa te bereiken.

Zij die het geweld wensten te ontvluchten en hoopten hier een vredige plaats te vinden mogen nu hun droom aan diggelen zien slaan.  Heel wat Europeanen blijken niet zo lievengezind te zijn als hen werd voorgespiegeld. En dat hier vele christenen zouden wonen maakt nog niet dat die christenen werkelijk de leer van Jezus Christus volgen en diezelfde liefde uitdragen voor de medemens als Jezus deed. Integendeel zijn bepaalde christen groeperingen zeer actief om zich te verzetten tegen zij die hun gemeenschap zogezegd zouden gaan verstoren.

De aanslagen in Parijs en de terreur die er heden heerst in België en Frankrijk zijn koren op de molen en lijken voor velen enkel te bevestigen waarvoor zij bang zijn.

 

+

Voorgaande:

Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen

Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België

Volgende: Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking

++

Lees ook

 1. Laatste christelijke inwoner te Homs gedood
 2. Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat
 3. Geschiedvervalsing of onwil in Midden-Oosten conflict
 4. Christen vervolgingen in het Midden-Oosten
 5. Aantal burgerslachtoffers in Afghanistan bereikt een nieuw record
 6. Recht op vrijheid van meningsuiting in Rusland beperkter
 7. Op straat voor waardigheid #2 Grote broer
 8. Wie of welke generatie verantwoordelijk
 9. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 10. Militaire aanpak strijd tegen mensenhandelaars op de Middellandse Zee
 11. Premies en opvang voor armen
 12. Echte vooruitgang laat niemand achter
 13. Vluchtelingen hebben onze aandacht nodig
 14. Interview P-magazine // Overbevolking: hoe gaan we al die vluchtelingen opvangen?
 15. Overdracht van mening te vrijwaren
 16. Paus veroordeelt hoogmoed moderne mens
 17. Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa
 18. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 19. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium

+++

Aanvullende lectuur:

 1. Ruim 900.000 migranten in Duitsland in 2015
 2. Waarom is het probleem met de vluchtelingen zo urgent?
 3. “Europese aanpak zet leven van vluchtelingen op spel”
 4. ‘Overheid moet meer doen voor rechten asielkinderen’
 5. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de vluchtelingencrisis
 6. Hongarije trekt naar Europees Hof om spreidingsplan te laten annuleren
 7. Waarom IS net wil dat Europa de grenzen sluit
 8. Polen gebruikt aanslagen om nieuwe kritiek te spuien op EU-vluchtelingenbeleid
 9. VN: “Vluchtelingen geen zondebok maken van terrorisme”
 10. Thema-avond over Syrië
 11. Anass Aouragh: Marokkaanse jongen uit Wassenaar zou zelfmoord hebben gepleegd? Mijn conclusies.
 12. Op 10 januari 2010 verdwijnt ze zomaar uit Sidderburen, vlakbij Groningen (deel 4)
 13. Dilemma’s van en in de Bed, bad en brooddiscussie #trouw #economischevluchtelingen #politiekevluchtelingen #oorlogsvluchtelingen
 14. Wijsheid op woensdag: vluchtelingen unerwünscht
 15. Gelukszoeker
 16. Asielzoekers
 17. Gelukszoekers
 18. Al Djannah
 19. Aanslag
 20. Dichtbij (2)
 21. DWDD: Woerden, Weert,…groenteman
 22. Fatsoensnormen Online
 23. 3. Heimwee
 24. Gouden race
 25. One
 26. Telegraaf
 27. Waarom doen we niets aan de oorzaak?
 28. Eigen Volk Eerst
 29. Vol is vol
 30. Integratie of mensenrechten?
 31. Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali
 32. Islamofobie is contraproduktief
 33. Aanslag was geen verrassing
 34. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 35. Misschien was het de koning zelf
 36. Het kost me heel veel moeite (Dutch)
 37. Mensenrechten: toegang tot medicatie
 38. Het gevaar van Loverboys
 39. Britten willen eigen wet op gebied van mensenrechten
 40. Gedachtenpolitie.
 41. Je Suis ISIS
 42. Parcours express dans Budapest
 43. 2 French journalists charged on allegations of trying to blackmail Moroccan king

+++

15 thoughts on “Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme

 1. Pingback: Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Fundamentalisme en religie #6 Versplintering | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Waarom doen we niets aan de oorzaak? | From guestwriters

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Gelukszoeker | From guestwriters

 9. Pingback: Vluchten naar een hoopvolle toekomst | From guestwriters

 10. Pingback: Migratie en veiligheid even geherformuleerd | From guestwriters

 11. Pingback: Broeders in Christus 2015 in review | Broeders in Christus

 12. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 13. Pingback: Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst | From guestwriters

 14. Pingback: Reflectie voor 9 Juli – Geluk uit eigen handelen | From guestwriters

 15. Pingback: De laatste dagen voor broeders en zusters in Afghanistan | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.