Vindt er een transfer plaats na de dood?

Enkele jaren geleden kon men zich niet omdraaien of men hoorde wel praten over ‘de Rapture‘. De gedachte wat er met de mens zou gebeuren als hij sterft heeft de mensheid al eeuwen bezig gehouden. In kerkelijke middens is daar al heel wat over gedebatteerd en zijn er zelfs scheuringen in groepering omstaan wegens de meningsverschillen.

Op de Bijbelvorsers Webs, website van de Vereniging voor Bijbelstudie, plaatsten wij op 1 oktober 2010 om 6:42 pm, het onderstaande artikel dat wij hier opnieuw plaatsen, mits de Vereniging voor Bijbelstudie zal ophouden te bestaan.

Op de bladzijden van de Belgische Christadelphians zijn er enkele artikelen die vele Bijbelonderzoekers onder ogen kunnen nemen ter studie.

Er is een reeks gepubliceerd over de zogenaamde Rapture of Wegvoering. Deze term wordt voornamelijk bij de Pinksterbeweging gebruikt maar de laatste jaren begint zij meer in zwang te geraken.

Wat houdt zulk een rapture of wegvoering wel in? Vele Christenen zijn er van overtuigd dat hun ziel na hun dood uit hun lichaam zal treden en zich verplaatsen naar een andere plaats, namelijk ofwel naar het vagevuur, of recht naar de hemel, of in het slechtste geval naar de hel waar zij volgens hen dan een eeuwige pijniging te wachten staat.

Eerst moet men nagaan uit wat het lichaam bestaat. Is er wel een aparte eenheid die ziel wordt genoemd? De ziel is namelijk het leven zelf. Het bewust zijn, het ademen. Het is niet een of ander geestelijk wezen dat in ons lichaam verblijft en na het afsterven dat lichaam verlaat.

Lees hier meer over:

> De Ziel

> Rond de dood

> De hemel

> Plaatsen als hemel en hel> Hellevuur

> Rapture of Wegvoering blootgelegd

> Wat betekend eigenlijk Rapture?

> De Rapture als mogelijkheid tot toegang tot Christus

> Na de dood al of niet een Verzamelen met Jezus

> De Rapture, Wegvoering of Vervoering in de wolken

> Lichaam en ziel één

> Leven na de dood

> De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen

> De ziel (artikelen)

> Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding

++

Vindt ook onder meer:

 1. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 2. Al of niet onsterfelijkheid
 3. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 4. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 5. Lichaam en ziel één
 6. Omgaan met zorgen in ons leven
 7. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 8. Diegene die maakt zoals wij zijn
 9. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 10. Wat gebeurt er als wij sterven
 11. Kinderen niet naar het voorgeborgte
 12. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 13. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 14. Graf
 15. Gevallen engelen en hun verblijf
 16. Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats
 17. Jezus drie dagen in de hel
 18. De hoop op leven
 19. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 20. De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen
 21. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #6 Constantijn de Grote
 22. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten
 23. Twee soorten mensen
 24. Laatste dagen omroepers
 25. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 26. Rapture articles
 27. Rapture of Wegvoering
 28. Eindtijd
 29. Date Setting
 30. The Rapture Wars
 31. Christians at War? Christians using violence?

+++

Bijkomende lectuur:

 1. Sarah over hel en godsdienstvrijheid
 2. De absolute paradox.
 3. Fantoom
 4. Onverdraaglijk
 5. Dood
 6. Trouw: Dodelijk drankje bij euthanasie op retour
 7. Dankbaar
 8. dood en dromen
 9. Opa
 10. Het blank van marmer
 11. Being human – about food  What does it mean to be human? Wat betekent het om mens te zijn? Wat moet je daarvoor kunnen? Weten? Doen? 
 12. Mindful leven
 13. Dus leef
 14. Nieuw leven op de begraafplaats
 15. Wijsheidwoensdag: Montaigne en (on)waarheid
 16. Gedig: Jy is dood
 17. as die dood ons skei
 18. Lewe en dood
 19. Geeste, demone en ander bo-natuurlike dinge…
 20. Dein Ziel ist nur eine Frage der Zeit
 21. Was erhoffst du dir vom Leben?
 22. Eine Krähe
 23. Godly people have vanished
 24. Crossing into the Land of God, Wilderness Training and More
 25. What’s Coming Next in Bible Prophecy
 26. Glorious Change Coming
 27. The Rapture is Neither a Dream nor Delusion
 28. Thu Jun 16, 2016 Do Not Lose Hope!! I Am Coming! Heaven Is Beckoning You! Days Of Darkness Are Coming Too!
 29. Remnant Blow The Trumpet : Lord’s delay no longer
 30. I Missed the Rapture
 31. That One Time I Thought The Rapture Happened, or The Nap-Time Scare
 32. The Feast of Trumpets Part 1
 33. Live with the future in view
 34. Watch for you know neither the day nor the hour
 35. Vision of the Time of His Return
 36. The Church Will Escape the Wrath of God by Rapture — From 1 Thessalonians 5:9-11
 37. Part 7: Sequence of Some End-Time Events and Imminency
 38. 2 Timothy 3: “It’s The End of the World As We Know It”
 39. Beast and False Prophet Identified
 40. Seeing the kingdom of God
 41. Bencana Global Harus Terjadi Sebelum Rapture
 42. Penglihatan Mengerikan Paul Paulinus Masa Kesengsaraan Dunia
 43. Be blessed by “The Way is narrow” and a bonus, “The Bride of Christ”

+++

 

23 thoughts on “Vindt er een transfer plaats na de dood?

 1. Pingback: Leven gedefinieerd door de dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Are we taken up into heaven straight after we die? | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel | Broeders in Christus

 5. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God | Broeders in Christus

 6. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 7. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld | Broeders in Christus

 8. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding | Broeders in Christus

 9. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God | Broeders in Christus

 10. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel | Broeders in Christus

 12. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

 13. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: de Heer tegemoet | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde | Stepping Toes

 15. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden | Stepping Toes

 17. Pingback: Het Geschreven Woord: Psuchè – Jeshuaisten / Jeshuaists

 18. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #10 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #1 menselijke en geestelijke wijsheden en wezens – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.