De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

Rond de 19e en het begin van de 20e eeuw waren er nog verschillende Bijbelstudenten en Bijbelonderzoekers die geloofden in gevallen engelen. Hieronder kijken we naar een visie of opvatting van een van de schrijvers in het bijbelstudentenblad of Biblestudents magazine The New Covenant Advocate, in zijn bespreking van het contact hebben met de doden.

Koning Saul en de heks van Endor

In 1 Samuel 28 wordt de ervaring van Saul met de heks van Endor verteld. Saul wilde heel graag weten hoe zijn zaken zouden lopen, maar hij kreeg geen antwoord van de Heer. (Vers 6.) Daarom zocht hij deze “heks” op, die behoorde tot een klasse waarmee Israël geen omgang mocht hebben of laten leven (Exod. 22:18; Lev. 19:31; 20:27; Deut. 18:10,11; Jes. 8:19), en die Saul bovendien uit het land had verdreven. (Vers 3.)

“Samuël is gestorven, ze hebben hem betreurd, heel Israël en hem begraven in Rama, in zijn eigen stad; Saul heeft de dodenbezweersters en de allesweters verwijderd uit het land.” (1Sa 28:3 NB)

Het medium vroeg Saul, wie zij moest oproepen, en hij zeide: Samuel; en onder invloed van haar beschrijving “bemerkte Saul, dat het Samuel was”.

“6 Saul vraagt raad bij de ENE, maar de ENE heeft hem niet geantwoord,- niet door dromen, niet door oeriem en niet door profeten.

7  Dan zegt Saul tot zijn dienaren: zoekt voor mij een vrouw die het dodenbezweren machtig is, dan ga ik tot haar en zal ik haar raadplegen! Zijn dienaren zeggen tot hem: ziedaar een vrouw die het dodenbezweren machtig is in Een Dor! 8 Saul vermomt zich, trekt andere gewaden aan en gaat erheen, hijzelf en twee mannen met hem, en ‘s nachts komen ze aan bij de vrouw; hij zegt: wil voor mij toch waarzeggen door dodenbezwering en laat voor mij opkomen degeen die ik u zal zeggen! 9 De vrouw zegt tot hem: zie, zelf weet je wat Saul heeft gedaan, hoe hij de dodenbezweersters en de allesweters heeft weggemaaid van het land; waarom span je nu een strik voor mijn ziel?- om mij te doden? 10 Dan zweert Saul haar bij de ENE en zegt: bij het leven van de ENE, als jou ooit enig onrecht treft door dit woord! 11 Dan zegt de vrouw: wie moet ik voor je laten opkomen? En hij zegt: laat Samuël voor mij opkomen! 12 Als de vrouw Samuël ziet schreeuwt zij het uit met grote stem; de vrouw zegt tot Saul, ze zegt: waarom heb je mij bedrogen?, jij bent Saul zelf! 13 Dan zegt de koning tot haar: vrees niet, maar wat heb je gezien? De vrouw zegt tot Saul: ik heb goden zien opkomen uit de aarde! 14 Hij zegt tot haar: hoe ziet hij er uit? En zij zegt: een oude man die opklimt, en hij is gehuld in een overkleed! Dan weet Saul dat het Samuël is; hij knielt, met de neusgaten ter aarde, en onderwerpt zich.

•• 15  Samuël zegt tot Saul: waarom heb je mij laten schrikken door mij te laten opkomen? Saul zegt: het is mij zeer benauwd, en de Filistijnen voeren oorlog met mij; God is geweken van over mij en antwoordt niet meer,- noch door de hand van de profeten, noch door de dromen; ik heb om jou geroepen om mij te doen weten wat ik moet doen! •• 16 Samuël zegt: waarom vraag je het mij?- de ENE is van over jou geweken en je benauwer geworden; 17 de ENE zal aan jou doen zoals hij door mijn hand heeft gesproken: de ENE scheurt het koningschap los uit jouw hand en zal het aan je metgezel geven, aan David; 18 daar je niet hebt gehoord naar de stem van de ENE en de gloed van zijn toorn niet hebt doen voelen in Amalek,- daarom heeft de ENE dit woord op deze dag aan jou gedaan; 19 de ENE zal ook Israël, samen met jou, geven in de hand van de Filistijnen: morgen zijn jij en je zonen bij mij; ook Israëls leger zal de ENE geven in de hand van de Filistijnen!

20  Saul is verbijsterd en valt, zo rijzig als hij is, ter aarde,- hij is zeer bevreesd voor Samuëls woorden; ook is er geen kracht meer in hem geweest, want hij heeft zijn brood niet gegeten, heel de dag en heel de nacht. 21 De vrouw komt naar Saul toe en ziet dat hij zeer verbijsterd is; ze zegt tot hem: zie, je dienstmeid heeft gehoord naar je stem, ik heb mijn ziel in je handpalm gelegd en je woorden gehoord die je tot mij hebt gesproken;” (1Sa 28:6-21 NB)

Het is niet aannemelijk, dat aan een “heks“, die tot de verboden klasse behoort, macht zou worden gegeven om Samuel uit de dood op te wekken; want als de Heer Saul niet zou antwoorden, als hij Hem op de voorgeschreven wijze aanriep, dan zou Hij nog veel minder antwoorden door een spiritistisch medium. Wat de vrouw “zag” en Saul “waarnam” was niet Samuel, maar een vervalsing van hem, uitgebeeld door een gevallen engel – een van hen, die in Noachs dagen ongehoorzaam waren geweest, maar nu

“in eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard waren tot het oordeel van de grote dag”.

Samuel was in slaap gevallen; en omdat hij dood was, kon hij niets weten of vertellen. Hij had voor zijn dood geprofeteerd, dat het koninkrijk aan Saul zou worden ontnomen; dit was bekend aan de boze geest, die zich voordeed als Samuel, en waarnaar werd verwezen in de waarschuwing, die aan Saul werd gegeven. Het lijkt er ook op, dat de boze geest gelijk had, toen hij zei, dat de strijd tegen Israel zou beginnen en Saul gedood zou worden. Dat kon ook niet anders, want God had eindelijk Zijn gunst aan Saul definitief ontnomen, door te weigeren hem te horen of te antwoorden.

– De Nieuwe Verbondsadvocaat Juni 1909 p. 42 Vertaald naar – The New Covenant Advocate June 1909 p. 42

 

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 18 King Saul and the Witch of Endor

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

Volgende

De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

+

Aanvullend

 1. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 2. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 5 Volk zonder het Boek
 3. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten
 4. Dood
 5. Dood – doden
 6. Het Geschreven Woord: Engelen
 7. Dienende geesten 4 Gevallen engelen
 8. Gevallen engelen en hun verblijf
 9. Hoe leest u?: Lucifer
 10. Duivel, Satan, Lucifer, Demon, Goed en Kwaad en God
 11. Dominee Bekker verdreef Duitse duivels

++

Gerelateerd

 1. (On)schuld
 2. Medium
 3. Over intuïtie en mediumschap
 4. Communicatievermogen
 5. Gesprek met de Ziel
 6. Praten met -overledenen
 7. Corona – aanvragen voor een Reading met de dierbaren – Mirjam maakte het eerste contact met haar tante en daarna nam ik het over. Een hartverscheurend beeld doemde op, een beeld wat jullie zullen herkennen.
 8. Geraakt door het scherm
 9. De stem van een vreemde

10 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 10. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.